Tieto on Rahaa

Prometecin Q Solution on käänteentekevä teollisuuden biomassojen analysointijärjestelmä, jonka avulla parannamme energiateollisuuden hyötysuhteita mahdollistamalla jopa 5%:n vuosittaiset säästöt.

”Tarjoamalla tarkempaa tietoa raaka-aineista teollisuus säästää uusiutuvia luonnonvaroja sekä parantaa energiatuotannon hyötysuhdetta.”

Henna Karlsson, CTO, Prometec

Faktat

Q-Robot ottaa näytteet tarkasti ja nopeasti

Täysin automatisoitu Q-Robot on patentoitu näytteenottoratkaisu, joka tehostaa näytteiden ottamista ja parantaa laadunhallintaa ottamalla tarkkoja ja koko kuormaa edustavia näytteitä sattumanvaraisesti, nopeasti ja turvallisesti

Merkittävät kustannussäästöt

Luotettava ja edustava näytteenotto Q-Robotin avulla on parantanut merkittävästi laadunmääritysten tarkkuutta, minkä ansiosta esim. voimalaitosten hyötysuhdelaskentaan aiheutunut virhe on 2–8 % pienempi.

Kuorman kosteus ja tilavuustieto jo ennen kuorman purkua

Näytteenoton yhteydessä tuotetaan reaaliaikainen kuorman tilavuustieto, laskennallinen kosteus sekä laskennallinen energiasisältötieto. Laatutiedon avulla voidaan esimerkiksi ohjata kuorma halutulle purkupaikalle tai voidaan tarkastaa laatuspeksit täyttämätön kuorma.

Oikeat valinnat näytteenottoon

Miten näytteenotto olisi paras järjestää? Asiantuntijamme tekevät syväluotaavan tutkimuksen laitoksen nykytilasta, toimintaympäristöstä ja tavoitetilasta. Asiakas saa näytteenoton tehostamisesta toimenpide-ehdotuksen, jota voi hyödyntää esimerkiksi palveluntarjoajien kilpailutuksessa.

Ajankohtaista

Prometecin automaatiotyölle kiitosta

30.8.2021

Automatisoinnin myötä laitteiden koneturvallisuus ja yleisesti turvallisuudesta huolehtiminen ovat erittäin tärkeitä asioita

Lue lisää

Turpeenkäytön alasajaminen Suomessa

1.6.2021

Suomi puolittaa turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Lue blogistamme!

Lue lisää

EU:n Green Deal ja Q-Robot – fossiilisista polttoaineista biomassaan

8.4.2021

Fakta 1: 

Biomassamateriaali voi olla mitä tahansa oljen korsista hakkuujätteeseen, oksan palasista kasvien lehtiin.

Ratkaisu: Prometecin Q-Robot ottaa automatisoidun näytteen materiaalista voimalaitokseen saapumishetkellä ja lähettää datan sekä voimalaitokselle että materiaalin kuljettajalle. Q-Robot pystyy ottamaan näytteet kaikenlaisista murskatuista ja rakeisista materiaaleista.

Lue lisää

Prometecin Q-Robot linkittyy Suomen biotalousstrategiaan – mistä on kysymys?

4.3.2021

Suomen uusi kesällä 2021 valmistuva biotalousstrategia tulee ottamaan aiempaa vahvemmin kantaa kiertotalouden ratkaisuihin ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyyteen. Strategiatyöstä on kerrottu julkisuuteen, että sen avulla aiotaan turvata uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä osana EU:n ilmastotavoitteita.

Lue lisää

Prometecin automaattinen näytteenotto verifioitu VTT:n toimesta

17.12.2020

VTT:n toteuttama vertailututkimus toteutettiin marraskuussa 2020 Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella. Lue tuloksista linkistä

Lue lisää

Prometecille NIY 2-vaiheen rahoitus

7.12.2020

Business Finlandin myöntämä Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) rahoitus auttaa lupaavia, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevia startuppeja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Rahoitus on kolmiportainen ja nyt Prometec valittiin 2-vaiheen rahoituksen saajaksi.

Lue lisää

TET -harjoittelijoiden kokemus Prometeciltä

24.11.2020

Saimme Prometecille kaksi yhdeksäsluokkalaista viikon mittaiseen TET-harjoitteluun. Tässä Inkan ja Erikan kokemuksia, millaista oli työskennellä Prometecillä

Lue lisää

Prometecin asiakkaat suosittelevat meitä erittäin todennäköisesti

12.11.2020

Meille on tärkeää tietää, miten voimme kehittää toimintaamme ja tuotteitamme sekä palveluitamme. Me Prometecillä uskomme, että nykyiset asiakkaamme ovat meille parhaita mahdollisia sparraajia ja siksi haluamme kuulla heiltä, miten olemme onnistuneet.

Lue lisää

Prometecin ISO 9001:2015 laatujärjestelmälle myönnetty sertifikaatti

8.10.2020

Sertifioitu laatujärjestelmä kertoo asiakkaillemme, että yrityksemme prosessit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Sertifiointi on myös selkeä osoitus siitä, että organisaatiomme parantaa järjestelmällisesti toimintaansa. Kestävän liiketoiminnan avaintekijöitä ovat muun muassa luotettavuus, asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen.

Lue lisää

Biomassalogistiikka-virtojen ja -solmukohtien selvitys Suomessa

1.7.2020

Sirpa Laukkarinen Oulun Ammattikorkeakoululta teki meille opinnäytetyönsä. Klikkaa alla "Lue Lisää" kohdasta ja lue koko mielenkiintoinen artikkeli.

Lue lisää

Kiinteiden biopolttoaineiden laadunvalvonnan puuttuva palanen on nyt löytymässä

6.5.2020

Biopolttoaineiden laadunvalvonnassa on ollut jo pitkään kaksi suurta ongelmaa. Ensimmäinen haaste on edustavien näytteiden otto automaattisesti jokaisesta kuormasta ja toinen on reaaliaikaisen tiedon saaminen materiaalin kosteudesta ennen kuorman purkua. Näyttää siltä, että Q-Robotin jälkeen myös jälkimmäiseen ongelmaan on tulossa ratkaisu.

Lue lisää

Prometec mukaan Euroopanlaajuiseen EMPIR tutkimus ja kehityshankkeeseen

30.4.2020

Prometec on yksi avain yrityksistä, joka osallistuu EU:n yhteisrahoittamaan ja Tanskan teknologiainstituutin (DTI) koordinoimaan BIOFMET-projektiin. Prometeci tehtävä tässä projektissa on tuoda parempia menetelmiä edustavaan kiinteän biopolttoaineen näytteenottoon. Projektiryhmä koostuu tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä ympäri Eurooppaa. Prometec on ainoa suomalainen yritys tässä p

Lue lisää

Automaattinen näytteenotin Tallinnaan

24.4.2020

Prometec toimittaa automaattisen näytteenottojärjestelmän Utilitaksen Tallinn Elektrijaam saitille 2020 vuoden aikana. Tämä on Prometecin ensimmäinen näytteenottolaitteiston toimitus Viroon ja Baltian alueelle.

Lue lisää

Prometecin näytteenottimelle Eurooppapatentti

23.1.2020

Prometecin valmistama ja myymä automaattinen näytteenottolaitteisto on saanut Eurooppapatentin. Patentti koskee näytteenottomenetelmää, jossa näytteet kerätään suoraan kuormasta kairaamalla sekä näytteenkeräintä, johon näytteet kerätään.

Lue lisää

Vauhdikas alku 2020 -luvulle

2.1.2020

Hyvää uutta vuotta! Meidän vuotemme alkaa vauhdikkaasti. Lähdemme heti alkuvuodesta Biogaz Europe - Bois Energie - ReGen Europe 2020 messuille Nantesiin Ranskaan.
Ennen sitä osallistumme vielä Tukholmassa järjestettävään Grand Tech Match 2020 tapahtumaan, jonne Prometec valittiin mukaan.

Lue lisää

Tulevat messut ja tapahtumat

6.11.2019

Argus biomass Nordics and Baltics, European biomass to power ja PowerGen Europe.

Lue lisää

Prometec avaa uuden toimipisteen Ouluun

12.8.2019

Toimintamme laajentuessa olemme avanneet konttorin Ouluun kesäkuussa. Uusi toimipiste sijaitsee Oulussa Linnanmaalla Teknologiantiellä aivan VTT:n ja yliopiston vieressä.

Lue lisää

Viisi yleisintä kysymystä automaattisesta näytteenottimesta

9.8.2019

Keräsimme yhteen viisi yleisintä kysymystä näytteenotosta, joita kuulemme messuilla.

Lue lisää

Kajaanilainen näytteenottorobotti Oulun uuteen biovoimalaitokseen

10.7.2019

Biopolttoaineiden laadunvalvontaan erikoistunut kajaanilainen Prometec toimittaa näytteenottorobotin rakenteilla olevaan Oulun Energian uuteen biovoimalaitokseen Oulun Laanilassa.

Lue lisää

Työturvallisuus ennen kaikkea!

28.6.2019

Työturvallisuus on osa jokapäiväistä elämää työpaikoilla. Miten työympäristöstä saadaan täysin turvallinen vai saadaanko ollenkaan?

Lue lisää

Prometecille myönnetty rahoitusta kansainvälistymiseen

14.6.2019

Business Finlandin myöntämä NIY -rahoitus on tarkoitettu lupaaville, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääville startup yritykselle, joilla on jo näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta.

Lue lisää

Uusi tutkimus näytteenotosta

2.6.2019

Prometecin automaattisen näytteenottimen toiminnasta on tehty lisää tutkimusta. Tässä Teemu Rissasen lopputyössä vertailtiin laajasti automaattisesti Q-Robotilla otettuja näytteitä käsin otettuihin näytteisiin. Teemu työskentelee Prometecissä vakituisena työntekijänä ja hänellä on usean vuoden kokemus biomassan laadunmäärittämisestä.

Lue lisää

Stockholm Exergi toimitus valmiina

28.5.2019

Tukholman projekti on nyt siinä vaiheessa, että konepajalalla pakataan tarvikkeita ja asennusten on määrä alkaa ensi viikolla.

Lue lisää

Seuraa somessa