Fully automated sampler.

The sampler collects representative samples from the load before unloading. Q-Robot is fast, accurate and fully automated.

Facts

Q-Robot tar prover noggrant och snabbt

Helautomatiserade Q-Robot är en patenterad provtagningslösning som effektiviserar provtagningen och förbättrar kvalitetshanteringen genom att noggrant ta prover som representerar hela lasten. Våra kunder inom olika verksamhetsområden, såsom kraftverk, massafabriker, bioraffinaderier och pelletstillverkare, har förnyat sin provtagning och revolutionerat sin kvalitetsstyrning med hjälp av Q-Robot.

Betydligt exaktare provtagning

Automatiserade Q-Robot är betydligt mer exakt än någon manuell provtagningsmetod. Q-Robots pålitliga och representativa provtagning har avsevärt förbättrat noggrannheten i kvalitetsbestämningarna, t.ex. är det orsakade felet i kraftverkens verkningsgradsberäkningar 2–8 % mindre.

Tillförlitliga och opartiska prover

Q-Robot är en effektivare och helt opartisk provtagare, eftersom andelen arbete som utförs av människor är minimerad. Den automatiserade provtagningsprocessen är transparent för alla parter och dess funktionsprincip baseras alltid på normerna och kraven för respektive bransch.

Effektiv lösning för provtagning i anläggningen

Hur anordnar man provtagning bäst? Våra specialister gör en djuplodande studie av anläggningens aktuella tillstånd, driftsmiljö och måltillstånd. Kunden får ett förslag till effektivisering av provtagningen, som till exempel kan utnyttjas vid konkurrensutsättning av tjänsteleverantörer.

News

29.1.2021

A comparative study carried out by VTT was done in November 2020 at Kuopio Energy's Haapaniemi power plant. Read about the results at the link

Läs mer

Prometec’s customers willing to recommend us

12.11.2020

It is important for us to know how to develop our operations and products as well as our services. We at Prometec believe that our current customers are the best opportunities for sparrers and that’s why we actively want to hear how we have succeeded.

Läs mer

Certificate awarded to Prometec’s ISO 9001: 2015 quality management system

8.10.2020

A certified quality management system tells our customers that our company's processes meet the requirements set for them. Certification is also a clear indication that our organization is systematically improving its operations. Key factors for sustainable business include reliability, customer satisfaction and continuous improvement

Läs mer

Prometec to European-wide EMPIR research and development project

30.4.2020

Prometec wants to be a part of the global network and in the front line when it comes to technological development of the bioenergy sector.
The new sampling methods combined with on-line measurement methods developed in the project will be demonstrated at test-sites (Power plants) in Finland and Denmark.

Läs mer

Prometec to deliver automated truck sampler to Tallinn

24.4.2020

Prometec will deliver automated sampling system, Q-Robot, to Utilitas Tallinn Elektrijaam power plant during 2020. This is Prometec's first delivery in Estonia and also in the Baltic region.

Läs mer

European Patent to Prometec’s automated sampler

23.1.2020

An automated sampling system manufactured and sold by Prometec has got a European Patent (3232179). The patent is about a sampling method where samples are collected from above of the cargo by drilling. Also, sample collector is now patented.

Läs mer

A quick start to the 2020s

2.1.2020

Happy New Year! Our year starts off fast. We are leaving early in the year for the Biogaz Europe – Bois Energie – ReGen Europe 2020 trade fair in Nantes, France.
Before we attend Grand Tech Match 2020 in Stockholm, Prometec has been selected.

Läs mer

Coming exhibitions

13.11.2019

Argus biomass Nordics and Baltics, European biomass to power and PowerGen Europe

Läs mer

Stockholm Exergi hosts Prometec

27.8.2019

Automated train sampler commissioning on schedule

Läs mer

Prometec to deliver a sampling robot to Oulu

10.7.2019

Carbon neutrality opens up good growth possibilities for Prometec

Läs mer

Följ oss

Subscribe to our newsletter