Berättelsen om Prometec

Berättelserna om framgångsrika företag börjar med en vilja att lösa ett missförhållande eller en brist, vilket förbättrar kundens konkurrenskraft. Detta hände också med Prometec. Kraftverk som använder biomassa som bränsle konstaterades ha ett problem i kvalitetskontrollen. Bränslet flödade in till kraftverken i tiotals eller till och med hundratals lastbilar per dag, men det fanns inga metoder för korrekt kvalitetskontroll av bränslet. Vi beräknade att en bristfällig kvalitetskontroll i värsta fall kan orsaka ett fel på flera procent i de betalda bränslepriserna och konstaterade att dåliga bränslen orsakar problem under hela förbränningsprocessen.

Vi påbörjade manuell provtagning av bränslen och som obunden part i hela kvalitetskontrollen på uppdrag av vår första kund Kainuun Voima år 2012. Detsamma genomfördes senare hos Kuopio Energi och några andra anläggningar. Vi lärde oss mycket om biomassa och problemen med dens kvalitetsbestämning. Vi upptäckte att noggrann provtagning var den viktigaste delfaktorn för hela kvalitetskontrollkedjan. Vi kunde generera betydande fördelar för kraftverk och bränsleleverantörer eftersom vi kunde ange fukthalten i bränslet snabbare och mer exakt.

Under senare delen av 2014 fick vi ett intressant förslag från vår kund Kuopio Energi: de frågade om vårt intresse att börja utveckla en helt ny typ av provtagare, som skulle kunna ta provet direkt från lasten före lossning, och genom vilken hela det ankommande bränsleflödet skulle kunna köras och användningen av personal minimeras. För oss var detta ett intressant förslag.

Efter några månaders intensivt planeringsarbete var vårt förslag färdigt och ritningarna låg inrullade i ett papprör när vi körde för att presentera bilderna av den första prototypen för Kuopio Energi. Våra ritningar övertygade de ansvariga i Kuopio och vi bestämde oss för att i samarbete börja bygga den första prototypen. Q-Robot var född. Denna nya typ av provtagare var en helautomatisk och modern utrustning i vilka kombineras redan befintliga beprövade mekaniska lösningar, med den senaste tekniken. Vi påbörjade testningen av prototypen omedelbart och installationen av den första Q-Roboten i Kuopio Energis kraftverk i Haapaniemi startade under midsommarveckan 2016.

Kort efter driftsättningen av Kuopios Q-Robot besöktes den av tiotals intresserade besökare. Just nu har vi 5 st. Q-Robot i kommersiellt bruk och den sjätte Q-Roboten har sålts till Uleåborg Energis nya biokraftverk.

Vår femte Q-Robot avvek från andra utrustningar. Denna Q-Robot var inte bara den första som installerades utomlands, utan också den första som tar prover ur containrar på tågvagnar. Denna provtagare är installerad i Stockholm vid ett av världens största kraftverk.

Med tiden har vi också fått många kontakter inom andra branscher som brottas med problem som orsakas av provtagning. Det är bara en tidsfråga när vi installerar den första Q-Roboten i en gruva eller en massafabrik.