Specialistservice

Effektiv lösning för provtagning i anläggningar

Prometecs specialister kartlägger anläggningarnas provtagning och kvalitetsbestämningsprocesser samt ger ett heltäckande förslag på åtgärder med vilka dessa kan förbättras. Högkvalitativa kompatibilitetskartläggningar innefattar alltid ett besök på anläggningen av flera specialister. Under besöket undersöker specialisterna anläggningens aktuella tillstånd, driftsmiljön och målstatusen genom att intervjua nyckelpersoner och observera driften av anläggningen. 

Efter kartläggningen får kunden ett förslag på åtgärder för effektivisering av provtagning och kvalitetsbedömning, som kan användas som anbudsunderlag och stöd för investeringsbeslut. Syftet med kartläggningen är

  • att göra en djuplodande kartläggning av anläggningens provtagningsstatus åt kunden
  • att producera ett åtgärdsförslag som grundas på flera personers sakkunskap
  • att individuellt fastställa anläggningens målstatus och de åtgärder som behövs för att nå målet
  • att underlätta konkurrensutsättning och investeringsbeslut.