Fachowa obsługa

An efficient solution to industrial plants’ sampling

Eksperci z firmy Prometec przeprowadzają studium wykonalności w zakładzie, podczas którego oceniają organizację i wdrożone przez nią procesy związane z próbkowaniem i pomiarami jakości. Wysokiej jakości studium wykonalności zawsze obejmuje wizytę więcej niż jednego eksperta. Podczas wizyty eksperci badają aktualną sytuację, środowisko pracy i stan oczekiwany przez zakład, przeprowadzając w tym celu wywiady z kluczowymi osobami i obserwując całościową pracę zakładu.

Celem badania jest:

  • przeprowadzenie dogłębnego researchu aktualnego przebiegu próbkowania
  • przedstawienie propozycji procedur, która opiera się na ekspertyzie więcej niż jednego fachowca
  • określenie stanu oczekiwanego przez zakład
  • usprawnienie przetargów i decyzji inwestycyjnych.

Po badaniu klient otrzymuje propozycję procedur rozwojowych mających na celu usprawnienie próbkowania i określania jakości. Propozycja może być również wykorzystywana w przetargach dla usługodawców.