Stacja obsługi próbek

Automatyczna obsługa próbek

Automatyczny system Q-Mixer zbiera próbki do torby gotowej do wysłania do laboratorium. Alternatywnie próbki od jednego dostawcy dla tego samego materiału można umieścić w specjalnym zbiorniku mieszającym Q-Mixer, w którym tworzona i przygotowywana do analizy laboratoryjnej jest próbka zbiorcza dla danego dnia lub typu materiału.

Liczba zbiorników mieszających jest dostosowywana do potrzeb klienta, a więcej zbiorników może zostać dodanych później. Zbiorniki mieszające wraz z akcesoriami można umieścić bezpośrednio w kontenerze operacyjnym, który jest produkowany oraz testowany w warsztacie metalowym i jest w pełni gotowy do zainstalowania w hali próbkowania. Stację poboru próbek można również wyposażyć w laboratorium paliwowe, dzięki czemu próbki mogą być analizowane natychmiast na miejscu bez konieczności transportowania ich do labaratorium w celu analizy.

Hala próbkowania

Szybkie i opłacalne rozwiązanie

Jako jedno z rozwiązań związanych z próbkowaniem, Prometec dostarcza również hale dla Q-Robot. Hala jest lekkiej, stalowej konstrukcji, pokryta PCV. Konstrukcje ramowe są wykorzystywane do montażu Q-Robot, a halę można w pełni dopasować do potrzeb klienta. Na przykład, można ją przystosować do długości samochodów ciężarowych.