Próbobiernia do transportu kolejowego

Pobieraj próbki bezpośrednio z wagonów kolejowych

Automatyczny Q-Robot - robot do próbkowania - szybko pobiera rzetelną i reprezentatywną próbkę każdego przychodzącego ładunku przed rozładowaniem go z wagonu/Innofreight. Pobieranie próbek przebiega bezproblemowo ze wszystkimi rodzajami materiałów sypkich i stałych. Q-Robot może zostać również zintegrowany na przykład z urządzeniem rozładowczym umieszczonym w dalszej kolejności po próbopobierni.

Robot wywierca losowo kilka próbek z różnych punktów i głębokości, a następnie łączy je w reprezentatywną próbkę całego ładunku. Robot zawsze spełnia wymogi obowiązujące w danej branży. Na przykład w przemyśle energetycznym Q-Robot ściśle przestrzega norm EN ISO 18135 i EN ISO 14780, które regulują sposób pobierania próbek oraz postępowania z próbkami biopaliw stałych.

Pobrane próbki można poddać niezwłocznej analizie na miejscu za pomocą natychmiastowego sprzętu pomiarowego lub mogą trafić do laboratorium w celu dalszej analizy. Q-Robot znacznie poprawia dokładność danych dotyczących wilgotności, co pomaga naszym klientom w poprawie efektywności. Skutkuje to, na przykład, zmniejszenie marginesu błędu szacowanej efektywności energetycznej elektrowni o 2-8%.

Zalety

• reprezentatywne próbki z każdego kontenera/wagonu

• minimalizuje margines błędu wywołanego przez określanie jakości za pomocą próbek

• automatyczne, losowe serie próbek

• szybsze pobieranie próbek

• poprawa bezpieczeństwa pracy

• działa ze wszystkimi materiałami stałymi i sypkimi

• jako niezależna jednostka, Q-Robot może zostać umieszczony w optymalnym logistycznie miejscu, na przykład tuż przed punktem rozładunku.