Junanäytteenotin

Näytteenottoa suoraan junavaunuista

Automatisoitu Q-Robot näytteenottorobotti ottaa luotettavan ja edustavan näytteen jokaisesta saapuvasta raaka-ainekuormasta nopeasti ennen sen purkamista. Näytteenotto toimii saumattomasti useiden erilaisten kiinteiden ja murskattujen materiaalien kanssa. Junasovelluksessa Q-Robotti saadaan integroitua esimerkiksi näytteenottimen jälkeen olevan purkulaitteiston toimintaan.

Junasta näytteet ottavan Q-Robotin toimintaperiaate on hyvin samankaltainen kuin rekkanäytteenottimen. Laitteisto kairaa useita näytteitä satunnaisesti satunnaisista pisteistä ja syvyyksistä, ja yhdistää ne edustavaksi näytteeksi koko junavaunukohtaisesti tai eräkohtaisesti. Toimintaperiaate määräytyy aina kulloinkin kyseessä olevan toimialan vaatimusten perusteella. Esimerkiksi voimalaitosteollisuudessa Q-Robot seuraa kiinteän biopolttoaineen näytteenoton ja näytteiden käsittelyn standardeja EN ISO 18135 ja EN ISO 14780.

Q-Robotin ottamia näytteitä voidaan analysoida heti paikan päällä pikamittauslaitteilla, tai ne voidaan viedä laboratorioon analysoitavaksi. Q-Robotin tuottamat tarkemmat kosteustiedot ovat tehostaneet useiden asiakkaidemme toimintaa – esimerkiksi voimalaitosten hyötysuhdelaskentaan aiheutunut virhe on 2–8 % pienempi.

Hyödyt

 

  • Edustavat konttikohtaiset näytteet junavaunuista
  • Minimoidaan näytteenotosta johtuva virhemarginaali laadunmäärityksessä
  • Automatisoidut, satunnaiset näytteenottosarjat
  • Nopeampi näytteenotto
  • Parempi työturvallisuus
  • Toimii kaikille kiinteille ja rakeisille materiaaleille
  • Itsenäisenä yksikkönä Q-Robot voidaan sijoittaa logistisesti optimaaliseen paikkaan, esimerkiksi jo olemassa olevaan purkuhalliin.

Seuraa somessa