Blogi

Turpeenkäytön alasajaminen Suomessa

1.6.2021

Suomi puolittaa turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Lue blogistamme!

Lue lisää

EU:n Green Deal ja Q-Robot – fossiilisista polttoaineista biomassaan

8.4.2021

Fakta 1: 

Biomassamateriaali voi olla mitä tahansa oljen korsista hakkuujätteeseen, oksan palasista kasvien lehtiin.

Ratkaisu: Prometecin Q-Robot ottaa automatisoidun näytteen materiaalista voimalaitokseen saapumishetkellä ja lähettää datan sekä voimalaitokselle että materiaalin kuljettajalle. Q-Robot pystyy ottamaan näytteet kaikenlaisista murskatuista ja rakeisista materiaaleista.

Lue lisää

Prometecin Q-Robot linkittyy Suomen biotalousstrategiaan – mistä on kysymys?

4.3.2021

Suomen uusi kesällä 2021 valmistuva biotalousstrategia tulee ottamaan aiempaa vahvemmin kantaa kiertotalouden ratkaisuihin ja uusiutuvien luonnonvarojen hyödynnettävyyteen. Strategiatyöstä on kerrottu julkisuuteen, että sen avulla aiotaan turvata uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä osana EU:n ilmastotavoitteita.

Lue lisää

Kiinteiden biopolttoaineiden laadunvalvonnan puuttuva palanen on nyt löytymässä

6.5.2020

Biopolttoaineiden laadunvalvonnassa on ollut jo pitkään kaksi suurta ongelmaa. Ensimmäinen haaste on edustavien näytteiden otto automaattisesti jokaisesta kuormasta ja toinen on reaaliaikaisen tiedon saaminen materiaalin kosteudesta ennen kuorman purkua. Näyttää siltä, että Q-Robotin jälkeen myös jälkimmäiseen ongelmaan on tulossa ratkaisu.

Lue lisää

Viisi yleisintä kysymystä automaattisesta näytteenottimesta

9.8.2019

Keräsimme yhteen viisi yleisintä kysymystä näytteenotosta, joita kuulemme messuilla.

Lue lisää

Työturvallisuus ennen kaikkea!

28.6.2019

Työturvallisuus on osa jokapäiväistä elämää työpaikoilla. Miten työympäristöstä saadaan täysin turvallinen vai saadaanko ollenkaan?

Lue lisää

Seuraa somessa