Työturvallisuus ennen kaikkea!

28.6.2019

Työturvallisuus on osa jokapäiväistä elämää työpaikoilla. Siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja sen merkitystä lisätään jatkuvasti. Nykyaikana työturvallisuus on iso osa yrityksien liiketoimintaa ja nolla-tapaturmaa ajattelumalli on nostanut päätään merkittävästi. Yrityksille se on ennen kaikkea työntekijöiden etu, mutta myös imagollinen näkökulma alati tiukentuvassa kilpailullisessa yritysmaailmassa. Teollisuus on varmasti suurin työympäristö, jossa työtehtävät ja sitä kautta vaaratilanteet ovat monimuotoisia. Miten työympäristöstä saadaan täysin turvallinen vai saadaanko ollenkaan?

Olen työskennellyt nyt muutaman vuoden ajan voimalaitoksien polttoainekentällä ja aina silloin tällöin korviin kantautuu tekstiä, että hups olipa lähellä tai ainahan näitä pieniä sattuu. Olen itse myös kokenut läheltä piti tilanteita omassa työssäni ja se on pistänyt ajattelemaan olisiko tuonkin tilanteen voinut välttää. On tilanteita, joissa sattumat ohjaavat tilanteen, mutta myös tilanteita joissa ”ei vaan oltu hereillä”. Ihminen on ihminen, eikä keskittyminen aina voi olla sata.

 

Kuva 1: Näytteenoton haastavuus biomontulla peräpurkuautosta

 

Oman arkeni vaarallisin tilanne syntyi polttoainekuorman purun yhteydessä talvella näytteenottotilanteessa. Olin ottamassa näytettä peräpurkuautosta (kuva 1), jossa ei voinut nähdä mitä perästä tulee. Yhtäkkiä näytekauhaan tippui kuution kokoinen jäinen kami, joka ampaisi näytekauhan samalla sekunnilla mukanaan ja kiilautui purkupaikalla olleeseen metallipuomiin. Kerkesin nippanappa reagoida tilanteessa päästämällä irti kauhasta. Sen verta tiukille meni, että hanskani jäi näytekauhan ja metallipuomin väliin puristukseen. Ei ollut kaukana, että kaikki sormet olisivat menneet poikki. Vaaratilanteen jälkeen olin pienessä shokissa tunnin verran, kunnes hiljalleen syke ja ajatus tasaantui. Tilanne jätti pienen arven henkisesti ja palautuu mieleen aina, kun olen näytettä ottamassa. Tuskin se unohtuu koskaan.

 

Kuva 2: Pölyn leviäminen purkutilanteessa

 

Voimalaitoksien polttoainekentällä voi sattua monenlaisia vaaratilanteita. Näytteenottotilanteet aiheuttavat varmasti suurimman riskiryhmän, joissa näytteitä otetaan näytekauhalla raskaista kuormista. Liukkaat kentät voivat aiheuttaa liukastumisia ja välillä kuormia purettaessa pöly voi olla sietämätön (kuva 2). Olen kuullut tilanteen, jossa kuljettaja on joutunut lopettamaan biopolttoaineen ajamisen syntyneitten hengitysvaikeuksien vuoksi. Purkupaikoilla voi olla vaarallisia ritilöitä (kuva 3), joiden väliin monella on jalka jäänyt jumiin, jopa polvia myöten. Huonoin tapaus on kuolemaan johtanut tapaturma, jossa kuljettaja on näytettä ottaessa tippunut purkumonttuun ja menehtynyt.

 

Kuva 3: Purkuaseman ritilätasanne

 

Voimalaitoksille edustava näyte ja sen energiasisältö ostettavista polttoainekuormista on tärkeää. Edustavalla näytteellä voidaan ohjata laitoksen prosessia entistä paremmin ja tarkka energiasisältö vähentää kattilan polttoaine tasevirhettä. Edustavan näytteen haastavuus liittyy vahvasti työturvallisuuteen. Mahdolliset vaaratilanteet eivät motivoi tai edes anna mahdollisuutta kuljettajille ottaa näytettä ohjattujen standardien mukaisesti. Lisäksi inhimillinen virhe on aina mukana.

Nykytekniikan ja kehityksen myötä turvallinen ja luotettava näytteenotto on mahdollista. Automaattisia näytteenottomenetelmiä kehitetään jatkuvasti, mutta niiden käyttöönottoa arastellaan edelleen suuresti. Tähän on vaikuttanut varmasti se, että ennen vanhaan täysin toimivia ratkaisuja ei vielä ole ollut käytössä ja investoinnit ovat monesti isohkoja. Kysymys kuuluukin, onko turvallisuudelle tänä päivänä hintaa? Automaattinen näytteenotto voimalaitoksilla vähentää työturvallisuusriskejä merkittävästi ja parantaa näytteen edustavuutta. Se ei vie kenenkään työpaikkoja tai aiheuta ylimääräistä kuormitusta lähiympäristölle. Takaisinmaksuajat ovat todella pieniä verrattaessa työturvallisuuden tuomiin etuihin. Mielestäni yrityksien tulisi sitoutua käyttämään BAT (Best Available Techniques) mallia myös työturvallisuudessa eikä pelkästään ympäristösuojelussa. Turvallisuus ennen kaikkea vai mitenkä se meni.

-Teemu Rissanen, Prometec

Seuraa somessa