Rekkanäytteenotin

Tehokas, luotettava ja nopea näytteenotto suurillekin kuormamäärille

Automatisoitu Q-Robot näytteenottorobotti ottaa luotettavan ja edustavan näytteen jokaisesta saapuvasta raaka-ainekuormasta nopeasti ennen sen purkamista. Näytteenotto toimii saumattomasti useiden erilaisten kiinteiden ja murskattujen materiaalien kanssa.

Laitteisto kairaa useita näytteitä satunnaisesti valituista pisteistä ja syvyyksistä, ja yhdistää ne edustavaksi näytteeksi koko kuormasta. Toimintaperiaate määräytyy aina kulloinkin kyseessä olevan toimialan vaatimusten perusteella. Esimerkiksi voimalaitosteollisuudessa Q-Robot seuraa kiinteän biopolttoaineen näytteenoton ja näytteiden käsittelyn standardeja EN ISO 18135 ja EN ISO 14780.

Q-Robot sisältää näytteenottoyksikön lisäksi konenäköjärjestelmän, joka määrittää turvalliset näytteenottopisteet ja estää näin tukirakenteisiin osumisen. Jokaisesta saapuvasta kuormasta saadaan myös tarkat tilavuustiedot sekä puuperäisistä materiaaleista myös reaaliaikaista laskennallista kosteustietoa. Niiden avulla raaka-ainetoimitusten logistiikkaa ja toimitusketjua voidaan optimoida.

Q-Robotin ottamia näytteitä voidaan analysoida heti paikan päällä pikamittauslaitteilla, tai ne voidaan viedä laboratorioon analysoitavaksi. Q-Robotin tuottamat tarkemmat kosteustiedot ovat tehostaneet useiden asiakkaidemme toimintaa – esimerkiksi voimalaitosten hyötysuhdelaskentaan aiheutunut virhe on 2–8 % pienempi.

Hyödyt

  • Edustavat kuorma-/konttikohtaiset näytteet rekka-autoista
  • Minimoidaan näytteenotosta johtuva virhemarginaali laadunmäärityksessä
  • Automatisoidut, satunnaiset näytteenottosarjat
  • Nopeampi näytteenotto
  • Parempi työturvallisuus
  • Toimii kaikille kiinteille ja rakeisille materiaaleille
  • Itsenäisenä yksikkönä Q-Robot voidaan sijoittaa logistisesti optimaaliseen paikkaan, esimerkiksi ajoneuvovaa’an päälle.

Seuraa somessa