Asiantuntijapalvelu

Asiantuntijakartoituksesta apua päätöksentekoon

Prometecin asiantuntijat kartoittavat laitosten näytteenoton ja laadun määrittämisen prosessit sekä antavat kattavan ehdotuksen toimenpiteistä, joilla niitä voidaan parantaa. Laadukkaat soveltuvuuskartoitukset sisältävät aina useamman asiantuntijan vierailun laitoksella. Vierailun aikana asiantuntijat tutustuvat laitoksen nykytilaan, toimintaympäristöön ja tavoitetilaan haastattelemalla avainhenkilöitä ja havainnoimalla laitoksen toimintaa.

Kartoituksen jälkeen asiakas saa näytteenoton ja laadun määrittämisen tehostamiseksi toimenpide-ehdotuksen, jota voidaan käyttää kilpailutuksen perustana ja investointipäätöksen tukena. Kartoituksen tavoitteena on

  • tehdä asiakkaalle syväluotaava kartoitus laitoksen näytteenoton tilasta
  • tuottaa useamman henkilön asiantuntemukseen pohjautuva toimenpide-ehdotus
  • määritellä yksilöllisesti laitoksen tavoitetila sekä toimenpiteet siihen pääsemiseksi
  • helpottaa kilpailutusta ja investointipäätöksen tekoa

Seuraa somessa