Online kosteustieto

Online kosteusmittaus

Olemme tuoneet uutena innovaationa markkinoille Q-Robot näytteenottimeen integroidun kosteusmittalaitteen, joka mittaa kuorman kosteuden jo ennen kuorman purkamista. Mittalaitteella varustettua Q-Robottia kutsutaan Q-Robot M:ksi. Kosteustieto on niin tarkka, että sitä voidaan käyttää laskutusperusteena ja mittaustulos on valmis sekunnissa näytteenoton jälkeen. Mittalaite mittaa näytteet yksitellen sitä mukaan, kuin Q-Robot kerää niitä kuormasta. Q-Robot M yhdistää kolmea eri teknologiaa, jotta tuloksesta saadaan tarkka. Mittalaitteessa yhdistyy elektroninen impedanssi spektroskopia, akustinen emissio sekä koneoppiminen.

Kosteusmittauksen lisäksi mittalaitteeseen integroidut akustisen emission anturit pystyvät tunnistamaan näytteenoton aikana myös puupolttoaineen laadun. Mittaus analysoi materiaalin tuottaman värähtelyn sen osuessa keräinputken seinämiin; erilaiset materiaalit tuottavat erilaisen värähtelyn. Mittalaite opetetaan ja kalibroidaan halutuille tunnistettaville materiaaleille.

Ensimmäinen Q-Robot M on toimitettu Tanskaan Fjernvärme Fynin laitokselle Odenseen. Siellä laitteistomme mittaa automaattisesti kosteuden noin 70:stä rekka-autosta vuorokaudessa.

Online kosteustieto jo ennen kuorman purkamista

Q-Data laadunhallintaohjelmisto

Q-Data mahdollistaa reaaliaikaisen polttoaineen vastaanottoraportoinnin sekä sisältää visuaalisia raportointityökaluja polttoaineen laadun tarkkailua ja ohjausta varten. Q-Data ohjelmiston avulla mitattu kosteustieto sekä laskennallinen energiasisältötieto saadaan käyttöön heti näytteenoton yhteydessä ja ennen kuorman purkamista. Kosteustiedon lisäksi esimerkiksi konenäön mittaama kuorman tilavuus voidaan näyttää kuljettajalle heti näytteenoton päätyttyä. Ohjelmisto voi antaa kuljettajalle myös toimintaohjeet laatutiedon perusteella, esimerkiksi kuorman purkupaikasta. Ohjelmisto kerää tiedot reaaliaikaisesti järjestelmään liitetyiltä Q-Roboteilta sekä autovaaoilta ja siirtää tiedot Q-Datan tietokantaan, jota käytetään internetselaimella. Q-Data tietokannasta kaikki tiedot voidaan siirtää myös reaaliajassa laitoksen automaatiojärjestelmään, jolloin laatutietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi purkupaikkojen, varastosiilojen ja lopulta polttoprosessin ohjauksessa.

Q-Data Hyödyt

- Kaikki kuorman vaakatiedot sekä Q-Robotin mittaamat tiedot reaaliajassa pilvipalvelussa
- Reaaliaikainen kuorman tilavuustieto, mitattu kosteus sekä laskennallinen energiasisältötieto välittömästi näytteenoton päätyttyä
- Kuorman purkupaikan informointi kuljettajalle kosteustiedon mukaan
- Tuotetaan hälytys laatuspeksin täyttämättömästä kuormasta operaattorille kuorman tarkistamiseksi
- Reaaliaikainen tieto mahdollista siirtää suoraan laitoksen automaatiojärjestelmään, jossa sitä voidaan hyödyntää polttoprosessin optimointiin
- Informoivat dashboard-näytöt laadun hallintaan

Seuraa somessa