Laskennallinen kosteusmalli

Laskennallinen kosteustieto reaaliajassa

Systemaattisen näytteenoton ansiosta olemme voineet luoda puuperäisille biopolttoaineille reaaliaikaisen laskennallisen kosteusmallin, jonka avulla vastaanotettavien biomassakuormien kosteus- ja energiasisältötietoja voidaan ennustaa luotettavasti ilman varsinaista kosteusmittausta.

Automaattisen mallintamisen avulla luotu malli yhdistää Q-Robotin keräämän kattavan prosessidatan polttoaineen näytteenotosta ja kuormasta sekä Prometecin useiden vuosien aikana keräämää kuormakohtaista laatumittaustietoa biomassoista. Näistä tiedoista saatua dataa voidaan käyttää mm. laitosten logistiikan, varastotaseiden, prosessien ja toimitusketjun optimointiin ja ohjaukseen.

Mallia kehitetään ja tarkennetaan jatkuvasti, ja sitä voidaan soveltaa pian uusilla maantieteellisillä markkinoilla ja uusilla raaka-ainetyypeillä. Jatkossa Q-Robottiin voidaan integroida myös kaupallisia kosteusmittauslaitteotia ja palakokoanalysaattoreita.

Seuraa somessa