Reaaliaikainen kosteustieto

Reaaliaikainen kosteustieto jo ennen kuorman purkamista

Q-DATA laadunhallintaohjelmisto

Systemaattisen näytteenoton ansiosta olemme voineet luoda puuperäisille biopolttoaineille reaaliaikaisen laskennallisen kosteusmallin, jonka avulla vastaanotettavien biomassakuormien kosteus- ja energiasisältötietoja voidaan ennustaa luotettavasti ilman varsinaista kosteusmittausta.

Matemaattisen mallin ennustama kosteus ja energiasisältötieto näytetään kuljettajalle heti näytteenoton päätyttyä Q Data järjestelmässä.

Q-Data polttoaineen laadunhallintaohjelmisto on Prometec Toolsin ylläpitämä pilvipohjainen SAAS palvelu, joka on tarkoitettu polttoaineen reaaliaikaiseen kuormatietojen keräämiseen ja laatutietojen visualisointiin.

Järjestelmä kerää tiedot reaaliaikaisesti järjestelmään liitetyiltä Q-Roboteilta sekä autovaaoilta ja siirtää tiedot Q-Datan tietokantaan, jota käytetään internetselaimella.

Q-Data polttoaineen laadunhallintaohjelmisto sisältää muun muassa laskennallisen kosteus -algoritmin, jonka avulla saadaan arvio polttoaineen laadusta jo ennen kuormanpurkua.

Q-DATA Hyödyt

Kaikki kuorma- ja vaakatiedot reaaliajassa pilvipalvelussa nykyisen robotti-vaakajärjestelmä rajapinnan kautta
Reaaliaikainen kuorman tilavuustieto, laskennallinen kosteus sekä laskennallinen energiasisältötieto välittömästi näytteenoton päätyttyä
Kuorman purkupaikan informointi kuljettajalle laskennallisen kosteustiedon mukaan
Tuotetaan hälytys laatuspeksin täyttämättömästä kuormasta operaattorille kuorman tarkistamiseksi
Reklamaation tuottaminen laatuspeksin täyttämättömästä kuormasta
Informoivat dashboard-näytöt laadun hallintaan

Seuraa somessa