Dane o wilgotności w czasie rzeczywistym

Informacje o wilgotności w czasie rzeczywistym przed rozładowaniem ładunku

Q-DATA - oprogramowanie do zarządzania jakością

Systematyczne pobieranie próbek umożliwiło nam stworzenie modelu obliczeniowego, określającego w czasie rzeczywistym wilgotność biopaliw drzewnych (biomasy), który pozwala nam rzetelnie przewidywać wilgotność i energetyczności przychodzących ładunków biomasy bez konieczności dokonywania faktycznego pomiaru.

Dane dotyczące wilgotności i energetyczności przewidywane przez model matematyczny są wyświetlane kierowcy przez system Q-Data natychmiast po zakończeniu pobierania próbek.

Oprogramowanie do zarządzania jakością paliw Q-Data to działająca w chmurze usługa SaaS od dostarczana od firmy Prometec w celu gromadzenia danych o ładunku paliwa w czasie rzeczywistym i wizualizacji danych dotyczących jakości.

System zbiera dane w czasie rzeczywistym z podłączonej próbopobierni Q-Robot oraz wagi samochodowej, i przekazuje je do oprogramowania Q-Data, które jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie do zarządzania jakością paliw Q-Data zawiera między innymi algorytm obliczania wilgotności, który określa szacowaną jakość paliwa jeszcze przed rozładowaniem towaru.

Dane obliczeniowe w czasie rzeczywistym przed rozładunkiem

Zalety Q-DATA

Wszystkie dane dotyczące ładunku i jego ciężaru są dostępne w czasie rzeczywistym w chmurze dzięki istniejącemu interfejsowi łączącego robota-próbopobieraka z wagą
Dane o objętości ładunku dostępne w czasie rzeczywistym, obliczona zawartość wilgotności i energetyczności możliwe do sprawdzenia natychmiast po zakończeniu pobierania próbek
Informowanie kierowcy, gdzie ładunek jest rozładowywany zgodnie z obliczoną informacją o wilgotności
Alarm dla operatora ładunku niespełniającego wymagań jakościowych
Generowanie reklamacji dotyczących ładunków niespełniających wymagań
Wyświatlanie na dashboardzie informacji istotnych w zarządzaniu jakością