Kontrola jakości Q-Link

Kompleksowa kontrola jakości

Określenie wilgotności i energetyczności paliwa jest globalnym wyzwaniem dla elektrowni wykorzystujących biomasę jako paliwo. Uzyskanie dokładnych wyników jest trudne, a największy błąd jest spowodowany nieprawidłowym i niereprezentatywnym pobieraniem próbek. NIeodpowiedni przeładunek i przechowywanie próbek również skutkuje błędami.

Prometec Q-Link to usługa kontroli jakości biopaliw w elektrowniach. Dostarcza elektrowni oraz całemu łańcuchowi dostaw paliw rzetelne, określone dla danego ładunku informacje o wilgotności i energetywności. Usługa obejmuje kontrolę całego łańcucha jakości: rzetelne i reprezentatywne pobieranie próbek, postępowanie z nimi w oparciu o normy i analizy laboratoryjne. Istnieje też możliwość korzystania z usługi tylko przez określony czas – na przykład kilkumiesięczny okres monitorowania – w celu zademonstrowania korzyści płynących z kontroli jakości.

Możemy również realizować kompleksową kontrolę jakości na podstawie umowy o stałej współpracy, w ramach której odpowiadamy za pełną obsługę kontroli jakości paliw.

Dopasowane rozwiązanie i fachowa obsługa

Kontrola jakości Q-Link jest zawsze projektowana i wdrażana w celu zaspokojenia potrzeb danej elektrociepłowni/elektrowni i klienta. Nasza usługa obejmuje:

- zbadanie aktualnego stanu kontroli jakości oraz plan działania
- wprowadzenie nowego planu działania i szkolenia personelu
- okres monitorowania kontroli jakości i pobieranie próbek porównawczych
- zaprojektowanie oraz wdrożenie urządzeń do obsługi próbek oraz, jeśli ma to zastosowanie, całego laboratorium paliwowego
- usługi i analizy laboratoryjne paliw.

Zalety Q-Link

Kompleksowa usługa kontroli jakości przynosi elektrowni znaczące korzyści:

- liczba błędów ulega zmniejszeniu, a korzyści są osiągane od pierwszego dnia
- opłaty są oparte na energetyczności danego ładunku
- personel elektrowni może skupić się na produktywnej pracy
- poprawia się jakość paliwa, co upraszcza zarządzanie procesami i zmniejsza potrzeby związane z utrzymaniem ruchu