Nasza historia

Historia Prometec

Historie wszystkich odnoszących sukcesy firm zawsze zaczynają się od potrzeby naprawienia wady lub rozwiązania problemu. Tak samo było w przypadku Prometec.

Elektrownie wykorzystujące biomasę jako paliwo miały problem z nadzorem jakości. Dziesiątki, a nawet setki ciężarówek przywoziły codziennie paliwo, ale brakowało skutecznych sposobów na określenie jego jakości. Oszacowaliśmy, że niewystarczająca kontrola jakości może powodować kilkuprocentowy margines błędu w cenie paliwa. Ponadto zła jakość paliwa wywołuje problemy w całym procesie spalania prowadzonym w elektrowni.

Zaczęliśmy od ręcznego pobierania próbek paliwa i prowadzenia nadzoru jakości jako niezależna strona trzecia. Nasze pierwsze zlecenie pochodziło z Kainuun Voima w 2012 roku. Ten sam model został później wdrożony również w zakładach Kuopion Energia i u kilku innych operatorów. Nauczyliśmy się wiele o biomasie oraz problemach z określaniem jej jakości i zauważyliśmy, że dokładne pobieranie próbek było najważniejszą częścią całego łańcucha nadzoru jakości. Nasza praca przynosiła wiele korzyści zarówno elektrowniom, jak i dostawcom paliw, ponieważ byliśmy w stanie dokładnie i szybko określić zawartość wilgoci w paliwie.

W 2014 roku otrzymaliśmy ciekawą propozycję od naszego klienta Kuopion Energia. Firma zwróciła się do nas z zapytaniem, czy jesteśmy zainteresowani opracowaniem zupełnie nowego urządzenia do próbkowania, które pobierałoby próbki ładunków przy odbiorze, przed ich rozładunkiem. Urządzenie miało minimalizować wykorzystanie ludzkiej pracy i miał być przez nie przeprowadzany cały dopływający ładunek paliwa. To była ciekawa myśl.

Po kilku miesiącach intensywnego planowania nasza propozycja była gotowa. Z rysunkami zwiniętymi w tekturową tubę pojechaliśmy zaprezentować plan prototypu do Kuopion Energia. Klient był przekonany do naszego projektu i i zdecydowaliśmy się zbudować pierwszy prototyp we współpracy.

Narodził się Q-Robot. Ten nowy rodzaj próbnika został w pełni zautomatyzowany i wyposażony w nowoczesne elementy łączące sprawdzone rozwiązania mechaniczne i najnowszą technologię. Od razu rozpoczęliśmy testy prototypu, a instalacja pierwszego Q-Robota rozpoczęła się w zakładzie Haapaniemi Kuopion Energia latem 2016 roku. Niedługo po wprowadzeniu Q-Robota w Kuopion Energia, zakład odwiedziło kilkadziesiąt zainteresowanych.

Obecnie w użytku komercyjnym jest siedem Q-Robotów w trzech krajach. Piąty robot nieco różnił się od pozostałych. Był on nie tylko pierwszym zainstalowanym za granicą, ale także pierwszym, który pobierał próbki z wagonów kolejowych. Ten próbnik został zainstalowany w jednej z największych elektrowni w Sztokholmie.

Z biegiem czasu coraz częściej zaczęli się z nami kontaktować operatorzy z różnych branż. Wszyscy borykają się z problemami związanymi z próbkowaniem. A kiedy zainstalujemy pierwszego Q-Robota w kopalni lub celulozowni? To tylko kwestia czasu.