Serwis

SZEROKI ZAKRES USŁUG

Q-Service służy właściwemu utrzymywaniu produktów i usług od Prometec. Q-Service jest oferowany przez Prometec Tools, jego abonent uzyskuje dostęp do opisu działania maszyn Q-Robot, Q-Mixer i Q-Drill. Kontrakty produktowe Q-Service są uzgadniane oddzielnie na każdy rok. Prometec Tools zapewni środki obsługi w czasie określonym w umowie.

Nasze usługi obejmują:
- Coroczną konserwację głowicy do pobierania próbek
- Kalibrację systemu wizyjnego
- Inspekcję bezpieczeństwa maszyny
- Usługi wsparcia automatyzacji
- Kontynuacji szkoleń
- Utrzymanie ruchu - smarowanie
- Kontrolę sprzętu

Q-Spares to usługa części zamiennych oferowana przez Prometec Tools, w ramach której abonent ma dostęp do zawartości magazynu części zamiennych prowadzonego przez Prometec Tools do maszyn Q-Robot, Q-Mixer i Q-Drill. Celem usługi jest skrócenie czasu potrzebnego na naprawę maszyny w przypadku awarii o czas dostawy podzespołów, co wymagałoby ręcznego pobierania próbek. Zaoszczędzony czas naprawy automatycznie skraca czas w którym pobieralibyśmy próbki ręcznie, co w innym przypadku skutkowałoby dodatkowymi kosztami związanymi z jakością.
 
Ponadto abonent jest traktowany jako kluczowy klient, co oznacza, że jego praca ma pierwszeństwo przed klientami nienależącymi do Q-Spares.
Status klienta zależy od tego, czy wykonanie prac konserwacyjnych odbywa się zgodnie z programem konserwacji.