Próbobiernia do transportu drogowego

Rzetelne, efektywne i szybkie pobieranie próbek nawet przy dużej liczbie dostaw

Automatyczny Q-Robot - robot do próbkowania - szybko pobiera rzetelne i reprezentatywne próbki z każdego przychodzącego ładunku przed rozładowaniem go z ciężarówki. Pobieranie próbek przebiega bezproblemowo z wieloma rodzajami materiałów sypkich i stałych.

Robot wwiercając się w kilku losowych punktach pobiera próbki z różnych punktów i głębokości, a następnie łączy je w reprezentatywną próbkę z całego ładunku. Robot zawsze spełnia wymogi obowiązujące w danej branży. Na przykład w przemyśle energetycznym, Q-Robot ściśle spełnia normy EN ISO 18135 oraz EN ISO 14780, które regulują sposób pobierania próbek oraz postępowania z próbkami biopaliw stałych.

Poza modułem pobierającym próbki, Q-Robot składa się z systemu wizyjnego. System ten określa prawidłowe miejsca pobierania próbek i zapobiega uderzaniu wiertła w konstrukcje wsporcze. Ponadto system analizuje objętość ładunku, która jest również kluczowym elementem potrzebnym do uzyskania danych o wilgotności materiałów drewnopochodnych w czasie rzeczywistym. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji logistyki surowców i łańcucha dostaw.

Próbki pobrane przez Q-Robot można poddać niezwłocznej analizie na miejscu za pomocą sprzętu pomiarowego działającego natychmiast lub mogą trafić do laboratorium w celu dalszej analizy. Q-Robot znacznie poprawia dokładność danych dotyczących wilgotności, co pomaga naszym klientom w poprawie efektywności. Skutkuje to, na przykład, zmniejszeniem odchylenia od szacowanej efektywności energetycznej w elektrowniach o 2-8%.

Zalety

  • reprezentatywne próbki ładunku dla każdego transportu samochodem ciężarowym
  • minimalizuje margines błędu typowy dla procesu określania jakości próbek
  • zautomatyzowane, losowe serie próbkowania
  • szybsze pobieranie próbek
  • poprawa bezpieczeństwa pracy
  • działa ze wszystkimi materiałami stałymi i sypkimi
  • jako niezależna jednostka, Q-Robot może zostać umieszczony w optymalnym logistycznie miejscu, na przykład na wadze samochodowej.