Provtagare för lastbil

Effektiv, tillförlitlig och snabb provtagning även för stora lastvolymer

Den automatiserade provtagningsroboten Q-Robot tar ett tillförlitligt och representativt prov av varje inkommande last av råmaterial före lossningen. Provtagningen fungerar sömlöst med flera olika fasta och krossade material.

Utrustningen tar slumpmässigt flera olika prover i utvalda punkter och på olika djup, och kombinerar dem till ett representativt prov för hela lasten. Funktionsprincipen bestäms alltid av den aktuella branschens krav. Till exempel i kraftverksindustrin övervakar Q-Robot provtagningen från fasta biobränslen och hanterar proverna enligt hanteringsstandarderna EN ISO 18135 och EN ISO 14780.

Förutom provtagningsenheten innefattar Q-Robot ett maskinvisionssystem som bestämmer säkra provtagningspunkter och därigenom förhindrar kollision med stödkonstruktioner. Noggranna volymdata erhålls också för varje inkommande last samt beräknade fuktdata i realtid för träbaserade material. Med hjälp av dessa är det möjligt att optimera logistiken och leveranskedjan för råvaruleveranserna.

De prover som tas av Q-Robot kan analyseras omedelbart på plats med snabbmätningsutrustningar, eller transporteras till laboratorium för analys. De exakta fuktighetsdata som produceras av Q-Robot har effektiviserat verksamheten hos många av våra kunder – till exempel är det orsakade felet i kraftverkens verkningsgradsberäkningar 2–8 % lägre.

Fördelar

Representativa lastspecifika prover ur lastbilar

Felmarginalen som orsakas av provtagningen minimeras vid kvalitetsbestämning

Automatiserade, slumpmässiga provtagningsserier

Snabbare provtagning

Förbättrad säkerhet i arbetet

Fungerar med alla fasta och kornformiga material

Som självständig enhet kan Q-Robot placeras på en logistiskt optimal plats, till exempel ovanpå fordonsvågen.