Kundberättelser

Kainuun Voima

Kainuun Voima Oy a energy company half-owned by the City of Kajaani and Kajaanin Energiatuotanto Oy. Kainuun Voima Oy offers thermal and hydropower.
The thermal power plant has been built on UPM's factory site in Tihisenniemi, Kajaani. The power plant burns about 470 cubic meters of fuel per hour at full capacity.

Läs mer

Kuopio Energi

Kuopio Energi är ett modernt energiföretag som ägs av Kuopio stad. Kuopio Energi producerar el och fjärrvärme vid sitt kraftverk i Haapaniemi och vid biogaskraftverket i Pitkälahti.

Läs mer

Fortum Heat and Power Joensuu

Fortum Heat and Power producerar värme och elektricitet till sina kunder i Joensuu. Hos Fortum är säkerheten i arbetet mycket viktig och har utvecklats under lång tid.

Läs mer

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Napapiirin Energia ja Vesi Oy utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och den senaste nyheten har varit en automatisk provtagningsrobot.

Läs mer

Följ oss

Subscribe to our newsletter