Kundberättelser

Kuopio Energi

Kuopio Energi är ett modernt energiföretag som ägs av Kuopio stad. Kuopio Energi producerar el och fjärrvärme vid sitt kraftverk i Haapaniemi och vid biogaskraftverket i Pitkälahti.

Läs mer

Fortum Heat and Power Joensuu

Fortum Heat and Power producerar värme och elektricitet till sina kunder i Joensuu. Hos Fortum är säkerheten i arbetet mycket viktig och har utvecklats under lång tid.

Läs mer

NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Napapiirin Energia ja Vesi Oy utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och den senaste nyheten har varit en automatisk provtagningsrobot.

Läs mer

Följ oss

Subscribe to our newsletter