Fortum Heat and Power Joensuu

Automatisk provtagning ökade säkerheten i arbetet

Kraftverket i Joensuu producerar fjärrvärme för boende och byggnader i regionen samt elektricitet. Kraftverkets huvudbränslen är träbaserade bränslen och torv. Fortum Heat and Power har haft verksamhet i Joensuu sedan 1986. 

- Samarbetet med Prometec inleddes 2015 när vi tillsammans med dem påbörjade en provtagningsstudie. Beslutet att investera i en automatisk provtagare togs 2017. Prometec och Fortum har många värderingar som är lika, när det gäller säkerheten i arbetet kom det fram väl i detta projekt, säger Tommi Kauhanen, ansvarig för bränsleinköp till Fortums kraftverk i Joensuu, och fortsätter: – Största nyttan av detta har varit att säkerheten i arbetet har förbättrats.

En investering som utvecklar helheten

Utmaningen har varit provtagning från biobränsle. När det gäller säkerheten i arbetet har lossningsplatsen av groptyp varit riskabel, eftersom provtagningen har fått göras manuellt från kanten av lossningsgropen. Detta arbete har bortfallit när provtagningsroboten kom in och säkerheten i arbetet har förbättrats. 

- Det har skett en hel del förändringar med tiden för att proverna ska kunna tas på ett säkert sätt, men investeringen i Prometecs Q-Robot har definitivt varit den bästa för oss, berättar Kauhanen.

Prometecs automatiska provtagare har också skapat andra betydande fördelar.

- Man kan säga att bränslesvinnet har minskat med i genomsnitt två procent efter att provtagningen automatiserades, lovordar Kauhanen. 

Diskussionen om vem som har tagit provet och var det har tagits har upphört helt. Provet är alltid rättvist mot alla, eftersom det inte längre tas av en människa.

Följ oss