Fortum Heat and Power Joensuu

Automaattinen näytteenotto kasvatti työturvallisuutta

Joensuun voimalaitos tuottaa kaukolämpöä alueen asukkaille ja kiinteistöille sekä sähköä. Voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat puuperäiset polttoaineet ja turve. Fortum Heat and Power on toiminut Joensuussa vuodesta 1986 saakka.

–Yhteistyö Prometecin kanssa alkoi vuonna 2015, kun aloitimme heidän kanssaan näytteenottoa koskevan tutkimuksen. Päätös investoida automaattiseen näytteenottimeen tehtiin 2017. Prometecillä ja Fortumilla on paljon samoja arvoja, se tuli tässä projektissa työturvallisuuden kannalta hyvin esille, sanoo Fortumin Joensuun voimalaitoksen polttoaineostoista vastaava Tommi Kauhanen ja jatkaa: –Suurin hyöty tästä on ollut se, että työturvallisuus on parantunut.

Suurin hyöty on ollut parantunut työturvallisuus

Haasteena on ollut erityisesti biopolttoaineen näytteenotto. Työturvallisuuden kannalta monttutyyppinen purkupaikka on ollut riskialtis, koska näytteet on jouduttu ottamaan manuaalisesti purkumontun reunalta. Tämä työ on jäänyt pois näytteenottorobotin tullessa, ja työturvallisuus on parantunut.

-Aikojen saatossa on tehty paljon muutoksia, jotta näytteet voidaan ottaa turvallisesti, mutta investointi Prometecin Q-Robotiin on ollut ehdottomasti meille paras, kertoo Kauhanen.

Kokonaisuutta kehittävä investointi

Prometecin automaattinen näytteenotin on tuonut myös muita merkittäviä hyötyjä.

–Keskimäärin voidaan sanoa, että polttoainehävikki on pienentynyt kahdella prosentilla sen jälkeen, kun näytteenotto automatisoitiin, Kauhanen kiittelee.

Myös turha keskustelu siitä, kuka näytteen on ottanut ja mistä se on otettu, on jäänyt kokonaan pois. Näyte on aina tasapuolinen kaikille, sillä sitä ei ota enää ihminen.

Seuraa somessa