Q-Link Laadunvalvonta­palvelu

Räätälöity ratkaisu ja asiantuntevaa palvelua

Biomassaa polttoaineenaan käyttävien voimalaitosten globaali ongelma on polttoaineen kosteus- ja energiasisällön määrittäminen. Suurin virhe tulokseen aiheutuu virheellisestä ja epäedustavasta näytteenotosta. Lisäksi virhettä aiheutuu näytteen käsittelyistä sekä säilytyksestä.

Prometec Q-Link on palvelukokonaisuus, joka on kehitetty voimalaitosten biopolttoaineen laadunvalvontaan. Sen avulla voimalaitos ja koko polttoainetoimitusketju saavat käyttöönsä luotettavan, kuormakohtaisen tiedon kosteus- ja energiasisällöstä. Palvelu kattaa koko laaduntarkkailuketjun: luotettavan ja edustavan näytteenoton, standardien mukaiset näytteenkäsittelyt ja laboratoriomittaukset. Palvelu voi olla määräaikainen, esimerkiksi muutaman kuukauden mittainen tarkkailujakso, jonka avulla voidaan osoittaa laadunvalvonnan hyödyt.

Toteutamme myös kokonaisvaltaista laadunvalvontaa jatkuvalla yhteistyösopimuksella, jolloin vastaamme koko polttoaineen laadunvalvontapalvelukokonaisuudesta.

Q-Link laadunvalvonta suunnitellaan ja toteutetaan aina lämpö-/voimalaitoksen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluumme sisältyy:

- laadunvalvonnan nykytilan kartoitus ja toimintasuunnitelman tekeminen
- uuden toimintasuunnitelman käyttöönotto ja koulutukset
- laadunvalvonnan seurantajakso ja vertailunäytteenotto
- näytteenkäsittelyvälineiden ja tarvittaessa koko polttoainelaboratorion suunnittelu ja toteutus
- polttoainelaboratoriopalvelut ja -analyysit

Q-Link hyödyt

Kokonaisvaltainen laadunvalvontapalvelu tuottaa voimalaitokselle merkittävää hyötyä:

  • tasevirhe pienentyy ja hyötyjä saadaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien
  • maksuperusteena kuormakohtainen energiasisält
  • voimalaitoksen henkilöstö vapautuu tuottavaan työhön
  • polttoaineen laatu paranee, jolloin prosessinhallinta helpottuu ja huoltotarpeet vähenevät.

Seuraa somessa