Q-Link kvalitetskontroll­tjänst

Skräddarsydd lösning och sakkunnig service

Ett globalt problem för kraftverk som använder biomassa är att fastställa bränslets fukt- och energiinnehåll. Det största felet i resultatet orsakas av en felaktig och icke-representativ provtagning. Dessutom orsakas fel genom hantering och lagring av proverna.

Prometec Q-Link är ett servicepaket som är utvecklat för kvalitetskontroll av biobränsle i kraftverk. Med dess hjälp får kraftverket och hela bränsleleveranskedjan tillgång till tillförlitlig, lastspecifik information om fukt- och energiinnehållet. Tjänsten omfattar hela kvalitetskontrollkedjan: tillförlitlig och representativ provtagning, standardenliga provhanteringar och laboratoriemätningar. Tjänsten kan vara tidsbegränsad, till exempel en observationsperiod på några månader, för att påvisa fördelarna med kvalitetskontroll.

Vi genomför också övergripande kvalitetskontroll genom ett kontinuerligt samarbetsavtal, varvid vi svarar för hela bränslekvalitetskontrollpaketet.

Q-Link kvalitetskontroll planeras och implementeras alltid efter värme-/kraftverkets och kundens behov. Vår tjänst innefattar:

- kartläggning av aktuell status för kvalitetskontroll och handlingsplan
- idrifttagning och utbildning för den nya handlingsplanen
- övervakningsperiod och jämförelseprovtagning för kvalitetskontrollen
- planering och implementering av provhanteringsredskapen och vid behov hela bränslelaboratoriet
- bränslelaboratorietjänster och analyser

Fördelar med Q-Link

Den övergripande kvalitetskontrolltjänsten ger betydande fördelar för kraftverket

Saldofelet reduceras och fördelarna erhålls från första dagen
Lastspecifikt energiinnehåll som betalningsgrund
Kraftverkets personal frigörs för produktivt arbete
Bränslets kvalitet förbättras, vilket gör att processhanteringen förenklas och servicebehoven minskar