Provhanterings­station

Automatisk hantering av prover

Den automatiska provtagningsstationen Q-Mixer samlar de av provtagningsroboten tagna proverna i en provpåse som är klar att skickas till laboratoriet. Alternativt kan det av Q-Robot tagna provet släppas ned i en leverantörs- och sortspecifik blandningstank. I blandningstanken bildas ett samlingsprov som är leverantörs-/sortspecifikt, eller satsspecifikt, och redo för mätning i laboratorium.

Antalet blandningstankar är anpassningsbart efter kundens behov och kan utökas senare. Blandningstankar med kringutrustning kan monteras direkt i provhanteringscontainern, som tillverkas och testas i en maskinverkstad och är redo att monteras i provtagningshallen. Till provhanteringsstationen kan också skräddarsys ett utrymme för ett bränslelaboratorium, varvid proverna kan analyseras omedelbart och behöver inte transporteras till någon annan plats för analys.

Provtagningshall

Snabb och kostnadseffektiv lösning

Prometec levererar också ett automatiskt provtagningspaket som skydd för hallens Q-Robot. Hallen som levereras av oss är en lätt stålramshall med PVC-överdrag. Ramkonstruktionerna utnyttjas för infästning av Q-Robots spår och hallen kan dimensioneras efter kundens behov, till exempel med avseende på lastbilens längd.