Blog

EU:s Green Deal och Q-Robot – från fossila bränslen till biomassa

8.4.2021

Fakta 1 

Biomassamaterialet kan vara alltifrån halmstrån till avverkningsavfall, bitar av kvistar till blad från växter.

Lösning: Prometecs Q-Robot tar automatiskt prov ur materialet då det anländer till kraftverket och skickar data till både kraftverket och materialtransportören. Q-Roboten kan ta prover ur alla slag av krossade och grovkorninga material.

Read more

Prometecs Q-Robot länkas med Finlands bioekonomi – vad är det fråga om?

4.3.2021

I Finlands nya bioekonomistrategi som blir färdig sommaren 2021 tar man kraftigare ställning till utnyttjandet av lösningar inom cirkulär ekonomi och förnybara naturresurser än tidigare. Man har berättat om arbetet med strategin i offentligheten att med hjälp av den tänker man säkerställa en hållbar användning av naturrsesurserna som en del av EU:s klimatmål.

Read more

A missing piece of quality control for solid biofuels is now being found

12.5.2020

There have long been two major problems with quality control of biofuels. The first challenge is to automatically take representative samples of each load and the second is to obtain real-time information on the moisture content of the material before unloading the load. It seems that after Q-Robot, the latter problem is also coming to a solution.

Read more

TOP 5-frågor om automatiserad sampling

24.3.2020

vi samlade fem av de vanligaste frågorna om automatiserad provtagning vi hör på mässan.

Read more

It’s all about safety

1.7.2019

Workplace safety is a part of daily life in today’s work environment. Key then is to figure out how to decrease risk towards reaching the goal of zero incidents.

Read more

The importance of biomass quality controlling

24.3.2019

There are thousands of power plants around the world using biomass to generate heat and power, and hundreds of power plants are going to start using biomass or would like to convert at least part of their coal to biomass.

Read more