Provtagare för tåg

Provtagning direkt ur järnvägsvagnar

Den automatiserade provtagningsroboten Q-Robot tar ett pålitligt och representativt prov från varje ankommande last av råmaterial före lossningen. Provtagningen fungerar sömlöst med flera olika fasta och krossade material. I en tågtillämpning kan Q-Robot exempelvis integreras i den lossningsutrustning som är placerad efter provtagaren.

Funktionsprincipen för en Q-Robot som tar prover ur tåg är mycket lik provtagaren för lastbil. Utrustningen tar slumpmässigt flera olika prover i utvalda punkter och på olika djup, och kombinerar dem till ett representativt prov, specifikt för hela tågvagnen eller för en sats. Funktionsprincipen bestäms alltid av den aktuella branschens krav. Till exempel i kraftverksindustrin övervakar Q-Robot provtagningen från fasta biobränslen och hanterar proverna enligt hanteringsstandarderna EN ISO 18135 och EN ISO 14780.

De prover som tas av Q-Robot kan analyseras omedelbart på plats med snabbmätningsutrustningar, eller transporteras till laboratorium för analys. De exakta fuktighetsdata som produceras av Q-Robot har effektiviserat verksamheten hos många av våra kunder – till exempel är det orsakade felet i kraftverkens verkningsgradsberäkningar 2–8 % lägre.

Fördelar

Representativa containerspecifika prover ur järnvägsvagnar
Felmarginalen som orsakas av provtagningen minimeras vid kvalitetsbestämning
Automatiserade, slumpmässiga provtagningsserier
Snabbare provtagning
Förbättrad säkerhet i arbetet
Fungerar med alla fasta och kornformiga material
Som självständig enhet kan Q-Robot placeras på en logistiskt optimal plats, till exempel i en befintlig lossningshall.