Företag

Prometec – Pionjär för automatisk provning

Prometec har levererat pålitliga samplingslösningar till sina kunder i många år. Vi är en pionjär inom automatisk sampling. Genom att automatisera provtagning revolutionerar vi våra kunders viktiga kvalitetskontrollprocess. Vår utrustning kan ta representativa prover av flera olika material.

VÅRA VÄRDEN
  • Vi reformerar
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi går djärvt framåt
MISSION 
  • Vårt uppdrag är att ge kostnadsbesparingar genom att öka kvalitetsinformationen om industriella råvaror genom att tillhandahålla korrekta och realtidsanalyslösningar.
VISION
  • Vår vision är att förändra branschens sätt att analysera råvaror och 2025 kommer vi att använda vår utrustning för att analysera 11 miljoner ton förnybara resurser.
PURPOSE STATEMENT
  • Genom att tillhandahålla mer exakt kvalitetsinformation om råvaror sparar industrin förnybara resurser och förbättrar effektiviteten i energiproduktionen.
ARBETS-, KVALITETS- OCH MILJÖPOLITIK

Vårt ledningssystem är ISO 9001: 2015-certifierat, men det är viktigt för oss att vi också följer ISO 14001-standarden i all vår verksamhet. Dessutom förbättrar och utvecklar vi kontinuerligt våra processer med hänsyn till kvalitet, effektivitet och miljöaspekter samt kundernas behov.

Vi värdesätter vår personal och våra partners och strävar ständigt efter att ta hänsyn till dessa viktiga faktorer i vårt arbete. Vi vill vara en intressant och respekterad arbetsplats och en pålitlig och proaktiv partner. För att uppnå våra mål investerar vi i kompetensen hos vår personal och våra partners och även i utveckling av metoder.

Vi vill vara en pålitlig aktör och en pionjär som bygger tillväxt på grundval av hållbar utveckling. Vi strävar efter ansvar i alla våra aktiviteter.