NEVE – Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Driftsäkerhet och mätbara fördelar

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) är en lappländsk mångbranschkoncern inom arktisk cirkulär ekonomi. Neve betjänar mer än 60 000 lokala kunder och hundratusentals turister. 

– Under konstruktionsskedet utforskade vi många olika provtagningstekniker i takt med detta projekt. Hög tillgänglighet var en nyckelfaktor för oss när vi valde ny automatisk provtagningsutrustning. Q-Robots tillgänglighet under det första året var 98,8 %, vilket är mycket bra för en maskinell driftsatt utrustning av detta slag, säger Neves produktionsdirektör Jukka Partanen med tillfredsställelse. 

Prometec har producerat högkvalitativ service och mätbara fördelar

Hos Neve övervägde vi investering i provtagning som en del av en större helhet. Idéerna koncentrerades på hur vi vill att logistik och provtagning ska fungera. 

- Vi hade tre huvudkriterier. För det första en förbättring av säkerheten och för det andra en förbättring av energieffektiviteten genom tillförlitlig provtagning. Det tredje kriteriet var att provtagningssystemet skulle vara avskilt från mottagningsstationen. Q-Robot är allt detta, och den kan byggas i en separat hall, konstaterar Partanen.

- Problemen har varit mycket få, och Prometecs responstid i problemsituationer har varit mycket bra. Efter Q-Robots första verksamhetsår kunde vi på ett tillförlitligt sätt bedöma förändringen av verkningsgraden. Anläggningens totalverkningsgrad förbättrades med 6 procent, konstaterar Partanen förnöjt.

Följ oss