Kuopio Energi

Utmaningar med manuell provtagning

- Före Q-Robot märkte vi att manuell provtagning orsakar för stort saldofel för oss. Utmaningen är att den är så krävande. Till exempel kan små mänskliga fel orsaka stora skillnader i stora materialflöden, som hos oss med biomassa, säger Peter Seppälä, produktionsdirektör hos Kuopio Energi. 

På grund av de många problem som orsakas av manuell provtagning började man hos Kuopio Energi överväga möjligheterna att automatisera provtagningen. 

- En automatisk provtagare bör ta ett prov innan lasten lossas. Dessutom bör alla materialflöden passera genom samma provtagningspunkt, och andelen av mänskligt arbete bör minimeras, säger Seppälä.

Piloteringen av Q-Robot

Efter några månader av intensivt planeringsarbete presenterade Prometec för oss ett alternativ som svarade våra behov. Lösningen var en provtagare som var placerad i hallen, och som kunde ta prover från alla bränslelaster som anlände till oss. Detta alternativ var mycket intressant för oss, och vi beslutade att påbörja ett pilotprojekt i samarbete med Prometec.

Omedelbara effekter och starka rekommendationer

Baserat på sina erfarenheter har Kuopio Energi rekommenderat Q-Robot för flera intressenter. 

– När vi tog Q-Roboten i bruk började det 5-procentiga felet i vår energibalans närma sig noll. Prometec har alltid varit lätta att få tag i, och de har hanterat sakerna med ett jordnära grepp. Vi är mycket nöjda med att vi inledde detta projekt med Prometec och att vi tillsammans för hela branschen framåt, säger Peter Seppälä.

Följ oss