Kuopion Energia

Manuaalisen näytteenoton haasteet

- Ennen Q-Robotia huomasimme, että manuaalinen näytteenotto aiheuttaa meille liian paljon tasevirhettä. Haasteena on sen vaativuus. Esimerkiksi pienet inhimilliset virheet voivat aiheuttaa isoja eroja suurissa materiaalivirroissa, kuten meillä biomassan kanssa, kertoo Peter Seppälä, Kuopion Energian tuotantojohtaja.

Manuaalisen näytteenoton aiheuttaessa lukuisia ongelmia, Kuopion Energialla alettiin miettiä mahdollisuuksia näytteenoton automatisointiin.

- Automaattisen näytteenottimen tulisi ottaa näyte ennen kuorman purkamista. Lisäksi kaikkien materiaalivirtojen tulisi kulkea saman näytteenottopisteen kautta, ja ihmisten työn osuus tulisi minimoida, sanoo Seppälä.

Q-Robotin pilotointi

Muutaman kuukauden intensiivisen suunnittelutyön jälkeen Prometec esitteli meille vaihtoehdon, joka vastasi meidän tarpeisiimme. Ratkaisu oli halliin sijoitettu näytteenotin, joka pystyi ottamaan näytteet kaikista meille saapuvista polttoainekuormista. Tämä vaihtoehto oli meille erittäin kiinnostava, ja päätimme aloittaa pilotointiyhteistyön Prometecin kanssa.

Välittömät vaikutukset ja lämpimät suositukset

Kuopion Energia on kokemuksiinsa perustuen suositellut Q-Robotia useille sidosryhmilleen.

–Kun otimme Q-Robotin käyttöön, energiataseessamme ollut 5 % virhe alkoi lähestyä nollaa. Prometec on aina ollut helppo saada kiinni, ja he ovat hoitaneet asiat maanläheisellä otteella. Olemme erittäin tyytyväisiä, että lähdimme tekemään tätä projektia Prometecin kanssa ja viemään yhdessä koko toimialaa eteenpäin, sanoo Peter Seppälä.

Seuraa somessa