Lämpö-­ ja voimalaitokset

Skaalautuva, tarkka näytteenotto suurillekin kuormamäärille

Lämpö- ja voimalaitosten on jatkuvasti parannettava laitosten energiatehokkuutta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti panostamalla polttoaineen laatuun ja laadunvalvontaan. Polttoaineen laatu ja laadunmääritys korostuu etenkin siirryttäessä laadultaan homogeenisemman kivihiilen poltosta epähomogeenisen biomassan polttamiseen. Polttoaineen tarkan energiasisällön määrittäminen on tärkeää, jotta polttoaineesta maksetaan oikea hinta. Lisäksi polttoaineen kosteus on tärkeä tieto polttoprosessin ja polttoainelogistiikan optimoimiseksi.

Biomassaa ja kivihiiltä kuljetetaan voimalaitoksille rekka-autoilla ja junilla valtavia määriä. Koko erää edustava näyte on vaikea ottaa manuaalisesti, mikä aiheuttaa virheitä ja nostaa laadunmäärityksen virhemarginaalia. Q-Robot näytteenotin ottaa automaattisesti näytteet syvyyttä ja paikkaa vaihdellen jokaisesta saapuvasta rekka- ja junakuormasta kiinteiden biopolttoaineiden näytteenottostandardien mukaan. Sen on todettu pienentävän voimalaitosten hyötysuhdelaskentaan aiheutunutta virhettä 2–8 %.

Ottaa useita näytteitä satunnaisista syvyyksistä ja kohdista

Ottaa koko kuormaa edustavan näytteen

Pienentää ihmisten manuaalisen työn aiheuttamaa virhemarginaalia

Parantaa työturvallisuutta

Mahdollistaa näytteiden ottamisen koko virrasta pituus-, poikki- ja syvyyssuunnassa

Seuraa somessa