Lämpö- ja voimalaitokset

Skaalautuva, tarkka näytteenotto suurillekin kuormamäärille

Lämpö- ja voimalaitosten on jatkuvasti parannettava laitosten energiatehokkuutta. Energiatehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti panostamalla polttoaineen laatuun ja laadunvalvontaan. Polttoaineen laatu ja laadunmääritys korostuu etenkin siirryttäessä laadultaan homogeenisemman kivihiilen poltosta epähomogeenisen biomassan polttamiseen. Polttoaineen tarkan energiasisällön määrittäminen on tärkeää, jotta polttoaineesta maksetaan oikea hinta. Lisäksi polttoaineen kosteus on tärkeä tieto polttoprosessin ja polttoainelogistiikan optimoimiseksi.

Biomassaa ja kivihiiltä kuljetetaan voimalaitoksille rekka-autoilla ja junilla valtavia määriä. Koko erää edustava näyte on vaikea ottaa manuaalisesti, mikä aiheuttaa virheitä ja nostaa laadunmäärityksen virhemarginaalia. Q-Robot näytteenotin ottaa automaattisesti näytteet syvyyttä ja paikkaa vaihdellen jokaisesta saapuvasta rekka- ja junakuormasta kiinteiden biopolttoaineiden näytteenottostandardien mukaan. Se

  • ottaa useita näytteitä satunnaisista syvyyksistä ja kohdista
  • ottaa koko kuormaa edustavan näytteen
  • ottaa mukaan myös jään ja lumen
  • pienentää ihmisten manuaalisen työn aiheuttamaa virhemarginaalia
  • parantaa työturvallisuutta
  • mahdollistaa näytteiden ottamisen koko virrasta pituus-,poikki- ja syvyyssuunnassa
  • sen on todettu pienentävän voimalaitosten hyötysuhdelaskentaan aiheutunutta virhettä 2–8 %.

Seuraa somessa