Kajaanilainen näytteenottorobotti Oulun uuteen biovoimalaitokseen

10.7.2019

Biopolttoaineiden laadunvalvontaan erikoistunut kajaanilainen Prometec toimittaa näytteenottorobotin rakenteilla olevaan Oulun Energian uuteen biovoimalaitokseen Oulun Laanilassa. Uusi voimalaitos on osa Oulun Energian tavoitetta hiilineutraalista energiantuotannosta 2030-luvun aikana.

Luotettavan näytteenoton merkitys, korostuu kun voimalaitokset lisäävät Oulun Laanilan biovoimalaitoksen tavoin puupohjaisen polttoaineen käyttöä turpeen polton vähentyessä. Hiilineutraalisuus avaa myös hyvät kasvunäkymät Prometecille.

Kaupan myötä Prometec pääsee näyttämään osaamistaan yhdessä Suomen suurimmista biovoimalaitoksista.

Suunnittelussa on huomioitu, että Laanilan biovoimalaitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa yhdistää voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoja tai muuta teollisuutta.

Prometecin toimittama robotti ottaa näytteet voimalaitokselle poltettavaksi tulevasta materiaalista, josta mitataan lämpöarvo ja kosteus, jotka vaikuttavat lämpötehoon. Järjestyksessä Oulun tilaus on Prometecin kuudes näytteenottorobotin toimitus. Prometec toimittaa tänä vuonna lähes vastaavan robotin yhdelle maailman suurimalle biovoimalaitokselle Stockholm Exergille Tukholmaan. Siellä projekti etenee aikataulussa.

Luotettava näytteenotto automaattisesti

Oulun Laanilan kokoisessa voimalaitoksessa halutaan ottaa mahdollisimman luotettavat näytteet automaattisesti ja saada reaaliaikaista tietoa voimalaitokselle tuotavien kuormien kosteuspitoisuuksista. Kajaanilaisyhtiön kehittämän näytteenoton ja näytteestä analysoitavan kosteustiedon avulla voimalaitos voi merkittävästi parantaa kattilan energiatehokkuutta. Robotti liikkuu voimalaitokselle biopolttoainetta, kuten haketta tuovan rekan päällä. Robotin ”kaira” porautuu satunnaisesti valittuihin kohtiin kuormassa ja kerää näytteet talteen.

”Robotti ottaa jokaisesta voimalaitokselle saapuvasta puru, hake- tai turvekuormasta näytteet. Menetelmä on erittäin luotettava verrattuna perinteiseen lapiolla tehtävään näytteenottoon. Pistokokein tehtävä lapionäyte ei ole aina riittävän luotettava. Myös kuorman eri osissa kosteuspitoisuus voi vaihdella suuresti”, kertoo Prometec Oy:n toimitusjohtaja Juha Huotari.

”Luotettavan näytteenoton merkitys korostuu entisestään turpeenpolton vähentyessä, kun Oulussa siirrytään kohti hiilineutraalimpaa tuotantoa”, Huotari lisää.

Mitä märempi kuorma sitä vähemmän hakekuutiossa on energiaa. Lisäksi esimerkiksi sahanpurun seassa voi olla lunta ja jäätä, mikä voi laskea kuorman energiasisältöä jopa viisi prosenttia.

”Meille oli itsestään selvää, että hankimme automaattisen näytteenottimen uudelle voimalaitokselle. Meidän täytyy saada näytteet jokaisesta kuormasta luotettavasti ja automaattisesti. Prometec tarjosi tähän parhaan mahdollisen ratkaisun”, kertoo Oulun Energian voimalaitoshankkeen projektijohtaja Jukka Salovaara.

Prometecin toimitukseen sisältyy Q-Robotin lisäksi 50 kappaletta Q-Mixer näytteenkäsittelylaitetta asennettuina. Laitteiston asennukset alkavat syystalvella 2020.

Automaattinen näytteenottorobotti ottaa näytteet ennen kuorman purkua

Suomessa uutta teknologiaa edustava Q-ROBOT kuorman päällä liikkuva näytteenottorobotti on jo asennettu muun muassa Kuopion Energialle, Fortumin biovoimalaitokselle Joensuuhun sekä Napapiirin Energialle ja Vedelle Rovaniemelle.

Huotarin mukaan heidän kehittämälle robotille olisi tarvetta, sillä eri puolilla maailmaa on tuhansia suuria biovoimalaitoksia. Lisäksi suunnitteilla on lukuisia biovoimalahankkeita, joilla nostetaan uusiutuvan energia osuutta polttoainevalikoimassa.

Tavoitteena on Salovaaran mukaan, että uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan noin 70 prosenttia puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoaineitta sekä turvetta. Turpeen käyttö vähenee Oulussa vaiheittain ja poistuu kokonaan 2040-luvulla. Oulun Energian tavoitteena on täysin hiilineutraali energiatuotanto.

Oulun Laanilan biovoimalaitoksen kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa. Se valmistuu syksyllä 2020.  Se korvaa pitkään oululaisille kaukolämpöä tuottaneen Toppila 1 -voimalaitosyksikön. Uuden voimalaitoksen polttoaineteho on 215 megawattia ja sähköteho 70 megawattia ja kaukolämpöteho 175 megawattia.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Juha Huotari puh. +358 50 591 7350, juha.huotari@prometec.fi

Seuraa somessa