Selluteollisuus

Automatisoitu ratkaisu selluhakkeen näytteenottoon

Sellu-/paperitehtaalle tulevista hakekuormista otetaan perinteisesti kuorman purkamisen yhteydessä manuaalisesti otantaan perustuvat näytteet. Näytteistä määritetään kuiva-ainepitoisuus ja palakokojakauma, joiden avulla lasketaan keskimääräinen kuorman hinta. Tässä manuaalisella tavalla tehdyssä näytteenotossa ja -käsittelyssä voi tapahtua virheitä, jotka vaikuttavat kuiva-ainepitoisuuteen ja/tai palakokojakaumaan. Otantaan perustuva näytteenotto ei myöskään huomioi suurinta osaa laitoksille saapuvista kuormista, mikä lisää virheitä laadunmäärityksessä.

Q-robot soveltuu erinomaisesti sellun ja paperinvalmistukseen käytettävän hakkeen näytteenottoon. Se

  • ottaa automaattisesti useita näytteitä koko lastitilasta satunnaisista syvyyksistä ja kohdista
  • ottaa näytteet jokaisesta kuormasta
  • ottaa koko kuormaa edustavan näytteen
  • pienentää ihmisten manuaalisen työn aiheuttamaa virhemarginaalia
  • parantaa työturvallisuutta
  • mahdollistaa näytteiden ottamisen koko virrasta pituus-, poikki- ja syvyyssuunnassa.

 

Automaattisesti otetuista näytteistä mitataan laboratoriossa kuiva-ainepitoisuus ja palakokojakauma laskutusperusteeksi. Q-robot tuottaa kuormista myös tilavuustietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi sellu-/paperitehtaan varastotaseen laskentaan.

Seuraa somessa