Kaivosteollisuus

Turvallinen ja tehokas tapa ottaa näytteet vaarallisistakin aineista

Kaivosteollisuudessa ollaan usein tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa. Kun suurista materiaalivirroista otetaan näytteitä manuaalisesti, riskeerataan paitsi työntekijöiden työturvallisuus, myös näytteiden edustavuus.

Automaattinen Q-Robot näytteenotin mahdollistaa turvallisen näytteenoton erilaisista kiinteistä ja rakeisista materiaaleista ilman ihmistyövoimaa. Näytteenottojärjestelmä toimii omana yksikkönään ja voi olla sijoitettuna mihin tahansa logistisesti järkevään paikkaan maan pinnalla tai maan alla. Korkean IP-luokituksen ansiosta pölyävä materiaali ei haittaa, ja kone voi käsitellä myös myrkyllisiä materiaaleja.

Q-Robot myös:

Ottaa automaattisesti useita näytteitä koko lastitilasta satunnaisista syvyyksistä ja kohdista

Ottaa koko kuormaa edustavan näytteen

Pienentää ihmisten manuaalisen työn aiheuttamaa virhemarginaalia

Parantaa työturvallisuutta

Mahdollistaa näytteiden ottamisen koko virrasta pituus-, poikki- ja syvyyssuunnassa

Seuraa somessa