Gruvindustrin

Säkert och effektivt sätt att ta prover även av farliga ämnen

Inom gruvindustrin hanteras ofta farliga ämnen. När manuella prover tas i stora materialflöden, riskeras inte bara arbetstagarnas säkerhet i arbetet, utan också provernas representativitet. 

Den automatiska provtagaren Q-Robot möjliggör säker provtagning från olika fasta och kornformiga material utan mänsklig arbetskraft. Provtagningssystemet fungerar som en egen enhet och kan vara placerad på en logistiskt genomtänkt plats på markytan eller under jord. Tack vare dess höga IP-klassning är dammigt material inget hinder, och maskinen kan också hantera giftiga material.

Q-Robot:

tar också automatiskt flera prover i hela lastutrymmet på slumpmässiga djup och platser

tar också ett prov som är representativt för hela lasten

minskar också den felmarginal som orsakas av manuellt arbete utfört av människor

förbättrar också säkerheten i arbetet

möjliggör också provtagning från hela flödet i längs-, tvärs- och djupriktning.