Prometecille myönnetty rahoitusta kansainvälistymiseen

Prometec Business Finlandin Nuoret Innovatiiviset Yritykset (NIY) -ohjelmaan

Business Finlandin myöntämä NIY -rahoitus on tarkoitettu lupaaville, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääville startup yritykselle, joilla on jo näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. Prometec tulee käyttämään rahoituksen kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen esimerkiksi kansainvälisen myynti- ja kumppaniverkoston rakentamiseen ja liiketoiminnan skaalaamiseen muille toimialoille.

”Valintaprosessi oli äärimmäisen tiukka ja olemme erittäin tyytyväisiä, että meille tämä rahoitus myönnettiin. Se kertoo, että olemme tehneet oikeita asioita ja myös tulevaisuuden näkymät ovat tuotteidemme skaalautuvuuden ja potentiaalisuuden osalta myös muiden nähtävissä”, sanoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari.

Prometec tarjoaa biomassaa raaka-aineenaan käyttäville asiakkailleen laadunvalvontaan liittyviä palveluita. Päätuotteena on täysin automaattinen näytteenottorobotti, joka ottaa näytteet suoraan rekka-autosta tai junasta ennen kuorman purkamista. Prometecin näytteenottolaitteisto sopii myös nykyisessä muodossaan esimerkiksi ruoka- ja kaivosteollisuuden käyttöön.

Prometec on toimittanut tähän mennessä jo 4 näytteenottolaitteistoa eri puolille Suomea ja on parhaillaan asentamassa viidettä laitetta Tukholmaan. ”Tällä hetkellä saamme yhteydenottoja ympäri maailmaa ja toivottavasti pääsemme pian myös asentamaan ensimmäiset laitteistot pohjolan ulkopuolelle”, Huotari sanoo.

NIY-rahoitus on 1,25 miljoonaa euroa ja se myönnetään kolmessa vaiheessa yrityksen täyttäessä Business Finlandin kanssa sovitut kasvutavoitteet.

Rahoitus mahdollistaa meille myyntivoiman palkkaamisen niin omaan myynnin kuin kumppaniverkoston rakentamiseen. Näin pääsemme todenteolla myymään Q-Robottia ympäri maailmaa ja kartoittamaan uusia käyttökohteita laitteistolle”, kertoo Huotari.

 

Lisätietoja: Juha Huotari, CEO, +358 50 591 7350, juha.huotari@prometec.fi

NIY-RAHOITUKSEEN VALITUT YRITYKSET

”Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta on myönnetty vuodesta 2008 alkaen. Rahoitus on auttanut 399 lupaavaa startup-yritystä kasvamaan kansainvälisille markkinoille. Tyypillinen NIY-rahoitukseen valittu yritys on keskimäärin 3-vuotias. Yrityksillä on keskimäärin 11 työntekijää, 260 000 € liikevaihtoa ja 390 000 € sijoituksia omaan pääomaan. Yritysten johdolla on vahvaa kansainvälistä osaamista ja noin puolella yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Noin 40 %:lla yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia.”

 

Uusi tutkimus näytteenotosta

Tutkimus: Automaattisen näytteenottimen toiminnan todentaminen metsähakkeille

Prometecin automaattisen näytteenottimen toiminnasta on tehty lisää tutkimusta. Tässä Teemu Rissasen lopputyössä vertailtiin laajasti automaattisesti Q-Robotilla otettuja näytteitä käsin otettuihin näytteisiin. Teemu työskentelee Prometecissä vakituisena työntekijänä ja hänellä on usean vuoden kokemus biomassan laadunmäärittämisestä.

Lopputuloksena tutkimuksessa  todetaan että ”Q-robot toimii hyvin automaattisena näytteenottimena alueella toimiville yrityksille. Q-robotin avulla polttoainekuormista saadaan luotettavasti ja työturvallisesti näytteet ilman inhimillistä virhettä”

Tässä alla tiivistelmä tutkimuksesta ja sen tuloksista. Lopussa linkki koko tutkimukseen.

”Puupohjaisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa on lisääntynyt viime vuosina. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyessä eteenkin erilaisten metsähakkeiden, kuten kokopuu- ja rankahakkeiden sekä metsätähdehakkeiden käyttö on voimakkaasti kasvanut. Metsähakkeiden laadunmäärityksen tärkeys kasvaa käytön myötä. Uusien entistä tarkempien voimalaitosprosessien optimoimiseksi on tärkeää määrittää poltettavan polttoaineen tarkka laatu ja sen sisältämä todellinen energia. Yleisesti latuun vaikuttavat polttoaineen kosteus, tehollinen lämpöarvo ja palakoko. Laadunmääritys tehdään toimitetuista polttoainekuormista manuaalisesti tai automaattisesti tehtävän näytteen perusteella. Näytteenoton merkitys on suuri, sillä se edustaa kokonaisuudessaan toimitettua polttoaine-erää.

Tässä työssä tutustuttiin kirjallisuuden osalta metsähakkeiden laatuun vaikuttaviin tekijöihin sekä käytiin läpi näytteenoton nykykäytäntöä. Kirjallisuusosion lisäksi työssä suoritettiin koejakso Kajaanissa Renforsin Rannan yritysalueella Prometecin uudella automaattisella näytteenottimella. Automaattinen näytteenotin Q-robot on suunniteltu ottamaan standardin vaatimusten mukaisesti näytteitä kiinteistä biopolttoaineista suoraan polttoainekuormasta. Koejakson tarkoituksena oli todentaa Q-robotin toiminta eri metsähakkeille. Työssä kerättiin kaikkiaan 24 näyteparia näytteitä Kainuun Voimalle toimitetuista polttoainekuormista. Tutkittavia materiaaleja olivat kokopuu- ja rankahake, kantomurske ja metsätähdehake. Näytteenotot tehtiin ensin automaattisesti Q-robotilla ja sen jälkeen manuaalisesti purkupaikalla. Molemmat näytteenottotavat suoritettiin standardien mukaisesti. Näytepareista tehtiin Prometecin laboratoriossa kosteus- ja palakokovertailut.

Kaikille kerätyille näytepareille tehtiin kosteusvertailut. Kosteusvaihtelua esiintyi kaikilla materiaaleilla molemmin puolin keskiarvoa, välillä automaattinen näyte oli hieman kosteampi ja välillä manuaalisesti otettu näyte oli kosteampi. Keskiarvollisesti kosteudet olivat hyvin lähellä toisiaan. Kokopuu- ja rankahakkeilla 11 näyteparin ero oli 0,6 %-yksikköä, kantomurskeilla 11 näyteparin ero -0,3 %-yksikköä ja metsätähdehakkeilla kahden näyteparin ero 0,05 %-yksikköä. Palakokojakaumat seurasivat kosteuksia. Eroja ei juurikaan ilmennyt ja jakaumat olivat näyteparien kesken hyvin samanlaisia. Koejakson tuloksena voidaan todeta, että Q-robot toimii hyvin automaattisena näytteenottimena alueella toimiville yrityksille. Q-robotin avulla polttoainekuormista saadaan luotettavasti ja työturvallisesti näytteet ilman inhimillistä virhettä.

Lue koko tutkimus täältä.

Stockholm Exergi toimitus valmiina

Kontti sisältää sekoitinsäiliöt ja Q-Robotin käyttöpaneelin

Näytteenotin, sekoitinsäiliöt ja kontti matkaan

Tukholman projekti on nyt siinä vaiheessa, että konepajalalla pakataan tarvikkeita ja asennusten on määrä alkaa ensi viikolla. Stockholm Exergi ja Prometec sopi automaattisen näytteenotottolaitteiston toimituksesta viime vuoden lokakuussa. Siitä lähtien yhteistyö on ollut erittäin tiivistä.

 

Tukholmaan menevät sekoitinsäiliöt asennetaan kompaktisti konttiin kahteen riviin

Seuraa somessa