Prometec mukana MENER-hankkeessa

MENER-hankkeessa optimoidaan poltettavan puun matkaa metsästä voimalaitoksen kattilaan tekoälyn avulla

 

Voimalaitoksissa käytettävän puuperäisen polttoaineen tärkein laatuominaisuus on kosteus. Jos voimalaitos pystyy ennakoimaan polttoaineen kosteuden ennen polttoon menoa, palamistapahtumaa voidaan säätää toimimaan energiatehokkaasti. Erityisen haasteen voimalaitoksen kattilan toiminnalle tuo polttoaineen epätasalaatuisuus, eli kosteuden vaihtelu. Tyypillisesti kosteuden vaihtelusta johtuvaa keinuntaa on pyritty stabiloimaan turpeen avulla, mistä ollaan nykyisin luopumassa. Jotta palamistapahtumaa voidaan yhä ohjata mahdollisimman energiatehokkaasti kattilan toimintaa vaarantamatta, tarvitaan uusia menetelmiä prosessin optimoimiseksi.

 

Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimaloissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan ja tekoälyn kautta. Voimalaitoksien ja niiden yhteistyökumppanien kautta kertyy erilaista kuorma- ja prosessidataa, jota ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Lisäksi dataa voidaan kerätä metsäenergiakuormien alkuperäismetsiköiden sijainti- ja korjuuajankohdista, ja täydentää sitä paikallisella varastointiajan säätiedoilla.

 

”Ihannetapauksessa puuperäisen polttoaineen matka tunnetaan aina hakkuualueelta voimalaitokseen kattilaan asti, ja polttoaineelle kyetään antamaan mahdollisimman tarkka kosteusennuste matkan eri vaiheille. Mitä tarkemmin voimalaitoksilla tiedetään eri lähteistä tulevan polttoaineen laatuominaisuudet, sitä paremmin sen kulkua voidaan myös ohjata voimalaitoksilla ja polttoprosessia optimoida”, toteaa MENER-hankkeen vetäjä yliopettaja Petri Koponen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

 

Aiemmin polttoaineen laatutietoa ei ole ollut saatavissa ennen kuorman purkua, minkä vuoksi polton tai logistiikan optimointia ei ole pystytty tässä mittakaavassa tekemään. Nyt kun reaaliaikaista laatutietoa on saatavilla, niin päästään täysin eri tasolla tehostamaan niin voimalaitoksen energiatehokkuutta kuin myös optimoimaan oikea-aikaista polttoainekuormien logistiikkaa. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesken. Työ jaetaan niin, että Luke keskittyy polttoaineen matkaan metsästä voimalaitoksen portille ja KAMK polttoaineen matkaan portilta kattilaan. Hanke alkoi 28.6.2023, kestää 24 kuukautta ja sitä rahoittaa Kainuun liitto. Hankkeen budjetti on lähes 500 k€. Tästä Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus on 300 k€ ja Luken osuus on 200 k€.

 

Hankkeessa on mukana useita energia-alan yhteistyökumppaneita: voimalaitokset Kainuun Voima, Kuopion Energia ja Oulun Energia; metsänhoitoon erikoistunut Laania; automaattisia näytteenottojärjestelmiä toimittava Prometec Tools sekä Valmet Automation.

 

Lisätietoja:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

MENER-hankkeen yhteyshenkilö, Petri Koponen

+358 40 660 9709

petri.koponen@kamk.fi

 

Luonnonvarakeskus

Tutkija, Jari Lindblad

+358 29 532 3072

jari.lindblad@luke.fi

 

Kainuun liitto logo kajaanin ammattikorkeakoulun logo Luonnonvarakeskus logo

 

Seuraa somessa