Prometec mukaan Euroopanlaajuiseen EMPIR tutkimus ja kehityshankkeeseen

BIOFMET – Uudet metrologiset menetelmät biopolttoaineiden analyysille

Prometec on yksi avain yrityksistä, joka osallistuu EU:n yhteisrahoittamaan ja Tanskan teknologiainstituutin (DTI) koordinoimaan BIOFMET-projektiin. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on tutkia online-mittausmenetelmiä kiinteiden ja nestemäisten biopolttoaineiden analysoimiseksi, tarjota mittaamiseen viitekehys, joka sisältää lämpöarvon määrittämisen ja epäpuhtauksien kvantifioinnin kehitettyjen menetelmien validointia varten, joilla varmistetaan online-instrumentoinnin jäljitettävyys. Tarkemmin sanottuna tehtävämme tässä projektissa on tuoda parempia menetelmiä edustavaan kiinteän biopolttoaineen näytteenottoon. Projektiryhmä koostuu tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä ympäri Eurooppaa. Prometec on ainoa suomalainen yritys tässä projektissa.

”Tällainen yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa on meille erittäin hedelmällistä. Tämä on hyvä tilaisuus meille olla osana valtavaa muutosta kohti ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja bioenergian alalla ”, sanoo Prometecin perustaja ja tekninen johtaja Henna Karlsson.

Hankkeen tavoite

Projektissa kehitetyt uudet näytteenottomenetelmät ja online-mittausmenetelmät testataan voimalaitoksilla Suomessa ja Tanskassa.

”Haluamme olla osa globaalia verkostoa ja etulinjassa bioenergia-alan teknisen kehityksen suhteen. Katsomme, että bioenergiateollisuus hyötyy paljon uusista teknologisista ratkaisuista. Tämä toimiala on vuosikymmenien ajan kärsinyt ongelmista luotettavan näytteenoton ja reaaliaikaisen kosteustietojen saatavuuden suhteen. Bioenergia-alaa on myös syytetty siitä, ettei se ole uusiutuvaa. Nyt on oikea aika ratkaista nämä ongelmat ja korjata väitteet teknologisten ratkaisujen avulla ”, kertoo Prometecin ulkomaan kaupasta vastaava Timo Huotari.

BIOFMET-projekti käynnistyy kesäkuussa ja kestää 3 vuotta.

Automaattinen näytteenotin Tallinnaan

Prometec toimittaa näytteenottolaitteiston Tallinnaan

 

Suomalainen biopolttoaineiden automaattiseen laadunvalvontaan keskittynyt Prometec ja virolainen energiatehokkaisiin ratkaisuihin keskittynyt energiayhtiö Utilitas aloittavat yhteistyön. Utilitas Tallinn Elektrijaam voimalaitokselle asennetaan Prometecin valmistama Q-Robot automaattinen näytteenotin vuoden 2020 aikana. Tämä on ensimmäinen Prometecin toimitus Viroon ja myös Baltian alueelle.

Pidämme tätä kauppaa erittäin tärkeänä päänavauksena koskien meidän Baltiaan alueen valloitusta. Olemme tunnistaneet sen olevan merkittävä ja kasvava alue biovoimalla tuotetun energian saralla. Näin ollen biopolttoaineiden laatuun halutaan kiinnittää selvästi aiempaa enemmän huomiota. Automaattisen näytteenottimen avulla me pystymme auttamaan heitä siinä”, sanoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari

Projekti aloitetaan välittömästi, ennakkoon tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Prometecin toimituksen kokonaisuuteen kuuluvat automaattinen näytteenotin, Q-Robot, sekä automaattinen näytteenkäsittelylaitteisto. Utilitas Tallinna Elektijaam tuottaa kaukolämpöä 45%:a koko Tallinnan tarpeista sekä sähköä 130 000 kotiin Tallinnassa. Polttoaineena Utilitas Tallinn Elektirjaamissa käytetään paikallista biomassaa.

Prometec lyhyesti

Prometec on suomalainen teknologiayritys, joka valmistaa räätälöityjä automaattisia näytteenotto- ja näytteenkäsittelylaitteistoja teollisiin tarpeisiin. Prometec toimii tällä hetkellä kolmessa eri maassa päätoimialanaan biopolttoaineiden näytteenotto rekoista ja junista. Prometecin automaattinen Q-Robot näytteenotin on patentoitu laitteisto, joka kykenee ottamaan näytteet ennen kuorman purkamista ja jatkossa kuormista tuotetaan myös reaaliaikaista kosteustietoa toimittajan ja voimalaitosten tarpeisiin.

OÜ Utilitas Tallinn Elektijaam lyhyesti

Utilitas toimittaa kaukolämpöä 4 931 rakennukseen kahdeksassa kaupungissa Virossa, mukaan lukien yli 173 000 kotitaloutta. Käytämme uusiutuvia polttoaineita sähkön tuottamiseen kolmessa yhdistetyssä lämpö- ja voimalaitoksessa, jotka kattavat yli 170 000 asunnon, ts. Kaikkien Tallinnan kaukolämpöverkon huoneistojen, sähköntarpeen.

Seuraa somessa