Prometec osalistuu Panndagarna:an

Prometec aloittaa tämän vuoden messut tällä kertaa Ruotsissa Jönköpingissä, jossa järjestetään Panndagarna tapahtuma 16.-17.4 Elmia Jönköping Konsertti- ja Kongressikeskuksessa. Paikalla on kolmisenkymmentä näytteilleasettajaa ja kymmeniä voimalaitosten sekä sidosryhmien edustajia. Prometecin ständipaikka on numero 31.

Tässä lisätietoja tapahtumasta ruotsiksi https://www.vok.nu/panndag/

 

Prometecille tukea EU:lta EED hankkeeseen

EED Projektissa kehitetään Q-Robotin sisäistä mittaustekniikkaa, jota hyödynnetään logistiikan ohjaukseen, jolla tavoitellaan voimalaitoksen polttoprosessin kokonaistehokkuuden parantamista. Tämän lisäksi projektin aikana rakennetaan järjestelmän tietoteknistä alustaa tukemaan monipuolisemmin järjestelmäintegraatioita muihin järjestelmiin sekä laajennetaan Q-Data sovellusta tukemaan tätä. Hanke toteutetaan ajalla 28.4.2022-31.8.2024

Prometecille kasvutukea Nordic Optionilta

Prometec Oy (www.prometec.fi) on vuonna 2015 perustettu kajaanilainen asiantuntija- ja teknologiayritys, joka tarjoaa asiakkailleen automatisoituja biomassojen näytteenotto- ja analyysijärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja.

Yhtiö on viime vuosien aikana saanut markkinoille Q-tuoteperheen, jonka kaupallistaminen on päästy aloittamaan Pohjoismaissa. Tänä päivänä yhtiön tuotteilla analysoidaan yli 70 000 rekka-autollista ja 12 000 junakonttia polttoaineita vuodessa. Nordic Optionin tuella yhtiö tähtää nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

”Koko Prometecin tiimi on iloinen ja motivoinut siitä, että Nordic Optionin tekemän sijoituksen ja sen tuomien resurssien myötä pystymme entistä voimakkaammin viemään yhtiön toimintaa eteenpäin. Olemme viime vuosina panostaneet teknologia- ja palveluratkaisujen kehittämiseen, mutta nyt tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota rakennettujen ratkaisujen kaupallistamiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näytteenotto- ja analyysiratkaisuillamme on maailmanlaajuinen kaupallinen potentiaali useilla eri toimialoilla ja tavoitteenamme on kasvaa toimialamme johtavaksi kansainväliseksi yhtiöksi”  kertoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari.

”Olemme keskustelleet Prometecin kanssa yhteistyön aloittamisesta jo reilun parin vuoden ajan ja oppineet sen aikana tuntemaan yhtiön avainhenkilöt, teknologian ja liiketoimintapotentiaalin perusteellisesti. Yhtiö on tehnyt määrätietoista työtä kehittäessään teknologiaa, joka automatisoi asiakkaan vanhanaikaista ja manuaalista biomassojen näytteenottoa ja tarjoaa arvokasta mittausdataa asiakkaan prosessien optimoimiseksi. Näiden avulla asiakas pystyy saamaan aikaiseksi merkittäviä kustannussäästöjä, parantamaan ydinprosessien tehokkuutta ja parantamaan työturvallisuutta oleellisesti”, jatkaa sijoitusjohtaja Teemu Puumalainen Nordic Optionista.

 

Lisätiedot:

Teemu Puumalainen, Sijoitusjohtaja Nordic Option Oy, teemu.puumalainen@nordicoption.fi, 040-631 8362

Juha Huotari, Toimitusjohtaja Prometec Tools Oy, juha.huotari@prometec.fi, 050-591 7350

Nordic Option lyhyesti:

Nordic Option Oy on oululainen pääasiassa pohjoissuomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka pääomistajat ovat Arvo Sijoitusosuuskunta, Partnera Oyj ja Oulun kaupunki. Yhtiön tavoitteena on tarjota pohjoinen vaihtoehto pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen.

Prometec lyhyesti:

Kajaanissa pääpaikkaansa pitävä Prometec Tools Oy tarjoaa asiakkailleen automaattisia biomassojen näytteenotto- ja analyysijärjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Yhtiön asiakkaat ovat lähinnä lämpö- ja voimalaitoksia sekä selluteollisuuden toimijoita, mutta Prometecin teknologioita voidaan käyttää myös kaivos-, elintarvike-, biohiili- ja sementtiteollisuudessa. Yhtiöllä on tällä hetkellä 10 työntekijää ja liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.

 

 

Prometec mukana MENER-hankkeessa

MENER-hankkeessa optimoidaan poltettavan puun matkaa metsästä voimalaitoksen kattilaan tekoälyn avulla

 

Voimalaitoksissa käytettävän puuperäisen polttoaineen tärkein laatuominaisuus on kosteus. Jos voimalaitos pystyy ennakoimaan polttoaineen kosteuden ennen polttoon menoa, palamistapahtumaa voidaan säätää toimimaan energiatehokkaasti. Erityisen haasteen voimalaitoksen kattilan toiminnalle tuo polttoaineen epätasalaatuisuus, eli kosteuden vaihtelu. Tyypillisesti kosteuden vaihtelusta johtuvaa keinuntaa on pyritty stabiloimaan turpeen avulla, mistä ollaan nykyisin luopumassa. Jotta palamistapahtumaa voidaan yhä ohjata mahdollisimman energiatehokkaasti kattilan toimintaa vaarantamatta, tarvitaan uusia menetelmiä prosessin optimoimiseksi.

 

Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimaloissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan ja tekoälyn kautta. Voimalaitoksien ja niiden yhteistyökumppanien kautta kertyy erilaista kuorma- ja prosessidataa, jota ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Lisäksi dataa voidaan kerätä metsäenergiakuormien alkuperäismetsiköiden sijainti- ja korjuuajankohdista, ja täydentää sitä paikallisella varastointiajan säätiedoilla.

 

”Ihannetapauksessa puuperäisen polttoaineen matka tunnetaan aina hakkuualueelta voimalaitokseen kattilaan asti, ja polttoaineelle kyetään antamaan mahdollisimman tarkka kosteusennuste matkan eri vaiheille. Mitä tarkemmin voimalaitoksilla tiedetään eri lähteistä tulevan polttoaineen laatuominaisuudet, sitä paremmin sen kulkua voidaan myös ohjata voimalaitoksilla ja polttoprosessia optimoida”, toteaa MENER-hankkeen vetäjä yliopettaja Petri Koponen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

 

Aiemmin polttoaineen laatutietoa ei ole ollut saatavissa ennen kuorman purkua, minkä vuoksi polton tai logistiikan optimointia ei ole pystytty tässä mittakaavassa tekemään. Nyt kun reaaliaikaista laatutietoa on saatavilla, niin päästään täysin eri tasolla tehostamaan niin voimalaitoksen energiatehokkuutta kuin myös optimoimaan oikea-aikaista polttoainekuormien logistiikkaa. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesken. Työ jaetaan niin, että Luke keskittyy polttoaineen matkaan metsästä voimalaitoksen portille ja KAMK polttoaineen matkaan portilta kattilaan. Hanke alkoi 28.6.2023, kestää 24 kuukautta ja sitä rahoittaa Kainuun liitto. Hankkeen budjetti on lähes 500 k€. Tästä Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus on 300 k€ ja Luken osuus on 200 k€.

 

Hankkeessa on mukana useita energia-alan yhteistyökumppaneita: voimalaitokset Kainuun Voima, Kuopion Energia ja Oulun Energia; metsänhoitoon erikoistunut Laania; automaattisia näytteenottojärjestelmiä toimittava Prometec Tools sekä Valmet Automation.

 

Lisätietoja:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

MENER-hankkeen yhteyshenkilö, Petri Koponen

+358 40 660 9709

petri.koponen@kamk.fi

 

Luonnonvarakeskus

Tutkija, Jari Lindblad

+358 29 532 3072

jari.lindblad@luke.fi

 

Kainuun liitto logo kajaanin ammattikorkeakoulun logo Luonnonvarakeskus logo

 

Savon Voima Iisalmi

TIEDOTE

Askelin kohti hiilineutraalia huomista – Savon Voima investoi biopolttoaineen laadunmääritykseen Iisalmen voimalaitoksella

Savon Voima investoi automaattiseen näytteenottolaitteistoon Iisalmen voimalaitoksella. Näytteenottorobotti kairaa näytteet automaattisesti suoraan biomassaa kuljettavista kuorma-autoista ennen kuorman purkua. Näytteenotto on merkittävässä roolissa, kun määritellään polttoon tulevan biomassan laatua. Kun kuormakohtainen laatu tiedetään tarkasti, voimalaitoksen energiatehokkuus paranee, koska logistiikka- ja polttoprosessia voidaan optimoida. Tämä investointi on yksi askel kohti  Savon Voiman hiilineutraalisuustavoitetta.  Näytteenottimen on määrä olla käytössä vuonna 2023 ja sen toimittaa kajaanilainen Prometec Tools Oy.

–  Olemme todenneet Prometecin näytteenottimen erittäin toimivaksi ratkaisuksi Joensuussa , josta meillä on hyvät kokemukset  useamman vuoden ajalta. Joensuun käyttökokemukset ja tulokset auttoivat paljon Iisalmen investointipäätöstä tehtäessä,  , sanoo Savon Voiman tuotantopäällikkö Kari Anttonen.

– Meille myös työturvallisuus on tärkeä osa arvojamme ja automatisoimalla näytteenoton voimme turvata kuljettajien työskentelyn sekä tehostaa muutenkin polttoaineen laadunvalvonnan prosessiamme, jatkaa Anttonen.

– Yhteistyömme Savon Voiman kanssa on alkanut jo vuonna 2017, kun toimitimme automaattisen näytteenottolaitteiston Joensuun voimalaitokselle, kertoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari ja jatkaa, – yhteistyömme jatkuminen ja lisäinvestointien tekeminen on osoitus siitä, että Savon Voima on kokenut Q-Robotin ja näytteenkäsittelylaitteiston hyödylliseksi ja että yhtiö haluaa panostaa polttoaineensa laatuun ja tätä kautta kestävään biomassan käyttöön.

Automaattisen näytteenottimen odotetaan tuovan Iisalmessa tehokkuutta biomassan käyttöön lisäämällä tietoutta poltettavasta materiaalista.

– Haluamme osallistua alueen hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjota asiakkaillemme kestäviä energiapalveluita. Investointi automaattiseen näytteenottimeen tuottaa meille kallisarvoista tietoa biomassasta, jonka avulla prosessien optimointi mahdollistuu ja pystymme käyttämään biomassaa tehokkaasti ja kestävällä pohjalla, kertoo Anttonen.

Lisätietoa:

Kari Anttonen
Tuontantopäällikkö, Savon Voima Oyj
p. 044 723 7562
kari.anttonen(at)savonvoima.fi

Juha Huotari
Toimitusjohtaja, Prometec Oy
p. 050 591 7350
juha.huotari(at)prometec.fi

Prometec Tools Oy on kajaanilainen vuonna 2015 perustettu yritys, joka on erikoistunut tuottamaan biomassan laadunvalvontaan liittyviä laitteita ja palveluita. Prometec toimii tällä hetkellä neljässä maassa ja vuosittain sen automaattiset näytteenottolaitteistot keräävät näytteitä yli 65 000 rekasta ja 12 000 junavaunusta. Prometecin päätuote on automaattinen näytteenotin Q-Robot.

Savon Voima Oyj on monipuolisia energiapalveluita tarjoava energiakonserni ja Itä-Suomen tunnetuin energia-alan brändi. Tavoitteemme on olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj ja sen tytäryhtiöt: Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Joensuu Oy. Konsernin omistaa kokonaan Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat toimialueen 20 kuntaa. Konsernin liiketoimintaa ovat sähkönsiirto, sähköntuotanto ja kaukolämpö sekä energia-alan toimijoille tarjottavat asiakaspalvelut. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 229 miljoonaa euroa ja henkilöstöä konsernissa on noin 210.

Seuraa somessa