Prometec mukana MENER-hankkeessa

MENER-hankkeessa optimoidaan poltettavan puun matkaa metsästä voimalaitoksen kattilaan tekoälyn avulla

 

Voimalaitoksissa käytettävän puuperäisen polttoaineen tärkein laatuominaisuus on kosteus. Jos voimalaitos pystyy ennakoimaan polttoaineen kosteuden ennen polttoon menoa, palamistapahtumaa voidaan säätää toimimaan energiatehokkaasti. Erityisen haasteen voimalaitoksen kattilan toiminnalle tuo polttoaineen epätasalaatuisuus, eli kosteuden vaihtelu. Tyypillisesti kosteuden vaihtelusta johtuvaa keinuntaa on pyritty stabiloimaan turpeen avulla, mistä ollaan nykyisin luopumassa. Jotta palamistapahtumaa voidaan yhä ohjata mahdollisimman energiatehokkaasti kattilan toimintaa vaarantamatta, tarvitaan uusia menetelmiä prosessin optimoimiseksi.

 

Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimaloissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan ja tekoälyn kautta. Voimalaitoksien ja niiden yhteistyökumppanien kautta kertyy erilaista kuorma- ja prosessidataa, jota ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty. Lisäksi dataa voidaan kerätä metsäenergiakuormien alkuperäismetsiköiden sijainti- ja korjuuajankohdista, ja täydentää sitä paikallisella varastointiajan säätiedoilla.

 

”Ihannetapauksessa puuperäisen polttoaineen matka tunnetaan aina hakkuualueelta voimalaitokseen kattilaan asti, ja polttoaineelle kyetään antamaan mahdollisimman tarkka kosteusennuste matkan eri vaiheille. Mitä tarkemmin voimalaitoksilla tiedetään eri lähteistä tulevan polttoaineen laatuominaisuudet, sitä paremmin sen kulkua voidaan myös ohjata voimalaitoksilla ja polttoprosessia optimoida”, toteaa MENER-hankkeen vetäjä yliopettaja Petri Koponen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

 

Aiemmin polttoaineen laatutietoa ei ole ollut saatavissa ennen kuorman purkua, minkä vuoksi polton tai logistiikan optimointia ei ole pystytty tässä mittakaavassa tekemään. Nyt kun reaaliaikaista laatutietoa on saatavilla, niin päästään täysin eri tasolla tehostamaan niin voimalaitoksen energiatehokkuutta kuin myös optimoimaan oikea-aikaista polttoainekuormien logistiikkaa. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesken. Työ jaetaan niin, että Luke keskittyy polttoaineen matkaan metsästä voimalaitoksen portille ja KAMK polttoaineen matkaan portilta kattilaan. Hanke alkoi 28.6.2023, kestää 24 kuukautta ja sitä rahoittaa Kainuun liitto. Hankkeen budjetti on lähes 500 k€. Tästä Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus on 300 k€ ja Luken osuus on 200 k€.

 

Hankkeessa on mukana useita energia-alan yhteistyökumppaneita: voimalaitokset Kainuun Voima, Kuopion Energia ja Oulun Energia; metsänhoitoon erikoistunut Laania; automaattisia näytteenottojärjestelmiä toimittava Prometec Tools sekä Valmet Automation.

 

Lisätietoja:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

MENER-hankkeen yhteyshenkilö, Petri Koponen

+358 40 660 9709

petri.koponen@kamk.fi

 

Luonnonvarakeskus

Tutkija, Jari Lindblad

+358 29 532 3072

jari.lindblad@luke.fi

 

Kainuun liitto logo kajaanin ammattikorkeakoulun logo Luonnonvarakeskus logo

 

Savon Voima Iisalmi

TIEDOTE

Askelin kohti hiilineutraalia huomista – Savon Voima investoi biopolttoaineen laadunmääritykseen Iisalmen voimalaitoksella

Savon Voima investoi automaattiseen näytteenottolaitteistoon Iisalmen voimalaitoksella. Näytteenottorobotti kairaa näytteet automaattisesti suoraan biomassaa kuljettavista kuorma-autoista ennen kuorman purkua. Näytteenotto on merkittävässä roolissa, kun määritellään polttoon tulevan biomassan laatua. Kun kuormakohtainen laatu tiedetään tarkasti, voimalaitoksen energiatehokkuus paranee, koska logistiikka- ja polttoprosessia voidaan optimoida. Tämä investointi on yksi askel kohti  Savon Voiman hiilineutraalisuustavoitetta.  Näytteenottimen on määrä olla käytössä vuonna 2023 ja sen toimittaa kajaanilainen Prometec Tools Oy.

–  Olemme todenneet Prometecin näytteenottimen erittäin toimivaksi ratkaisuksi Joensuussa , josta meillä on hyvät kokemukset  useamman vuoden ajalta. Joensuun käyttökokemukset ja tulokset auttoivat paljon Iisalmen investointipäätöstä tehtäessä,  , sanoo Savon Voiman tuotantopäällikkö Kari Anttonen.

– Meille myös työturvallisuus on tärkeä osa arvojamme ja automatisoimalla näytteenoton voimme turvata kuljettajien työskentelyn sekä tehostaa muutenkin polttoaineen laadunvalvonnan prosessiamme, jatkaa Anttonen.

– Yhteistyömme Savon Voiman kanssa on alkanut jo vuonna 2017, kun toimitimme automaattisen näytteenottolaitteiston Joensuun voimalaitokselle, kertoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari ja jatkaa, – yhteistyömme jatkuminen ja lisäinvestointien tekeminen on osoitus siitä, että Savon Voima on kokenut Q-Robotin ja näytteenkäsittelylaitteiston hyödylliseksi ja että yhtiö haluaa panostaa polttoaineensa laatuun ja tätä kautta kestävään biomassan käyttöön.

Automaattisen näytteenottimen odotetaan tuovan Iisalmessa tehokkuutta biomassan käyttöön lisäämällä tietoutta poltettavasta materiaalista.

– Haluamme osallistua alueen hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjota asiakkaillemme kestäviä energiapalveluita. Investointi automaattiseen näytteenottimeen tuottaa meille kallisarvoista tietoa biomassasta, jonka avulla prosessien optimointi mahdollistuu ja pystymme käyttämään biomassaa tehokkaasti ja kestävällä pohjalla, kertoo Anttonen.

Lisätietoa:

Kari Anttonen
Tuontantopäällikkö, Savon Voima Oyj
p. 044 723 7562
kari.anttonen(at)savonvoima.fi

Juha Huotari
Toimitusjohtaja, Prometec Oy
p. 050 591 7350
juha.huotari(at)prometec.fi

Prometec Tools Oy on kajaanilainen vuonna 2015 perustettu yritys, joka on erikoistunut tuottamaan biomassan laadunvalvontaan liittyviä laitteita ja palveluita. Prometec toimii tällä hetkellä neljässä maassa ja vuosittain sen automaattiset näytteenottolaitteistot keräävät näytteitä yli 65 000 rekasta ja 12 000 junavaunusta. Prometecin päätuote on automaattinen näytteenotin Q-Robot.

Savon Voima Oyj on monipuolisia energiapalveluita tarjoava energiakonserni ja Itä-Suomen tunnetuin energia-alan brändi. Tavoitteemme on olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj ja sen tytäryhtiöt: Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Joensuu Oy. Konsernin omistaa kokonaan Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat toimialueen 20 kuntaa. Konsernin liiketoimintaa ovat sähkönsiirto, sähköntuotanto ja kaukolämpö sekä energia-alan toimijoille tarjottavat asiakaspalvelut. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 229 miljoonaa euroa ja henkilöstöä konsernissa on noin 210.

Energia 2022 tapahtuma

Olemme mukana Tampereella järjestettävässä, Suomen suurimmassa, energia-alan Energia 2022 tapahtumassa. Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–27.10.2022. Energiatapahtumassa on esillä koko toimiala, messuille odotetaan noin 300 näytteilleasettajaa!

LINKKI tapahtuman sivulle

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta!

Prometec toteuttaa kesän 2022 aikana Joensuun laitokselle näytteenkäsittelylaitteiston laajennuksen ja modernisoinnin. Laajennusprojekti liittyy Joensuu Biocoal Oy:n päätökseen rakentaa Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteyteen bioteollisuuslaitoksen, joka tulee valmistamaan torrefioitua biomassaa eli niin sanottua biohiiltä noin 60 000 tonnia vuodessa. Torrefioitu biohiili korvaa kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa sekä sitä voidaan käyttää myös korkeamman jalostusasteen tuotteena maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.  Vuonna 2023 valmistuva bioteollisuuslaitos tulee käyttämään raaka-aineena vuosittain noin 250 000 kuutiometriä biomassaa, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa. Savon Voiman Iiksenvaaran voimalaitos käyttää vuosittain noin 400 000 kuutiometriä puuperäisiä polttoainetta. Turpeen poltosta voimalaitoksella tullaan luopumaan vuoteen 2027 mennessä ja tämä lisää entisestään puuperäisten polttoaineiden käyttöä.

Savon Voima vuokraa uudelle biolaitokselle tontin lisäksi tiettyjä laitteita ja tuottaa sille palveluita mm. Prometecin toimittamalla näytteenottolaitteistolla. Alkuperäinen näytteenottolaitteisto on toimitettu Joensuun Iiksenvaaran voimalaitokselle keväällä 2018 ja nyt laitteistoa laajennetaan näytteenkäsittelyn osalta vastaamaan suurempaa käyttömäärää. Lisäksi Q-Robot näytteenottorobotti modernisoidaan uusimpaan tekniikkaan.

Kasvua biomassan määrässä

Biohiililaitoksen myötä Iiksenvaarassa käsiteltävä biomassaraaka-aineen määrä kasvaa merkittävästi ja se kasvattaa myös raaka-aineen laadunhallinnan vaatimustasoa ja merkitystä. ”Yhteistyössämme Joensuu Biocoal Oy:n kanssa haemme synergiaetuja molemmille osapuolille ja olemassa olevan näytteenottorobotin hyödyntäminen on osana näitä synergioita. Näytteenottolaitteiston laajennuksella turvaamme kapasiteetin riittävyyden myös jatkossa”, toteaa Joensuun energiantuotannon käyttöpäällikkö Veli-Matti Keronen.

”Joensuun seudulla tehdään merkittävää työtä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä. On hienoa, että myös Prometecin tuotteet ja palvelut tukevat näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, iloitsee Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari.

Prometecin Q-robot näytteenottolaitteisto ottaa näytteet mistä tahansa murskatusta materiaalista luotettavasti ja täysin automaattisesti. Erityisen tärkeää luotettava näytteenotto on materiaaleilla, jotka ovat laadultaan vaihtelevia ja epähomogeenisia. Näytteenottolaitteiston avulla voidaan tuottaa myös täysin uudenlaista laatutietoa, jota voidaan hyödyntää materiaalin tehokkaammassa hyötykäytössä.

Seuraa somessa