Savon Voima Iisalmi

TIEDOTE

Askelin kohti hiilineutraalia huomista – Savon Voima investoi biopolttoaineen laadunmääritykseen Iisalmen voimalaitoksella

Savon Voima investoi automaattiseen näytteenottolaitteistoon Iisalmen voimalaitoksella. Näytteenottorobotti kairaa näytteet automaattisesti suoraan biomassaa kuljettavista kuorma-autoista ennen kuorman purkua. Näytteenotto on merkittävässä roolissa, kun määritellään polttoon tulevan biomassan laatua. Kun kuormakohtainen laatu tiedetään tarkasti, voimalaitoksen energiatehokkuus paranee, koska logistiikka- ja polttoprosessia voidaan optimoida. Tämä investointi on yksi askel kohti  Savon Voiman hiilineutraalisuustavoitetta.  Näytteenottimen on määrä olla käytössä vuonna 2023 ja sen toimittaa kajaanilainen Prometec Tools Oy.

–  Olemme todenneet Prometecin näytteenottimen erittäin toimivaksi ratkaisuksi Joensuussa , josta meillä on hyvät kokemukset  useamman vuoden ajalta. Joensuun käyttökokemukset ja tulokset auttoivat paljon Iisalmen investointipäätöstä tehtäessä,  , sanoo Savon Voiman tuotantopäällikkö Kari Anttonen.

– Meille myös työturvallisuus on tärkeä osa arvojamme ja automatisoimalla näytteenoton voimme turvata kuljettajien työskentelyn sekä tehostaa muutenkin polttoaineen laadunvalvonnan prosessiamme, jatkaa Anttonen.

– Yhteistyömme Savon Voiman kanssa on alkanut jo vuonna 2017, kun toimitimme automaattisen näytteenottolaitteiston Joensuun voimalaitokselle, kertoo Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari ja jatkaa, – yhteistyömme jatkuminen ja lisäinvestointien tekeminen on osoitus siitä, että Savon Voima on kokenut Q-Robotin ja näytteenkäsittelylaitteiston hyödylliseksi ja että yhtiö haluaa panostaa polttoaineensa laatuun ja tätä kautta kestävään biomassan käyttöön.

Automaattisen näytteenottimen odotetaan tuovan Iisalmessa tehokkuutta biomassan käyttöön lisäämällä tietoutta poltettavasta materiaalista.

– Haluamme osallistua alueen hyvinvoinnin kehittämiseen ja tarjota asiakkaillemme kestäviä energiapalveluita. Investointi automaattiseen näytteenottimeen tuottaa meille kallisarvoista tietoa biomassasta, jonka avulla prosessien optimointi mahdollistuu ja pystymme käyttämään biomassaa tehokkaasti ja kestävällä pohjalla, kertoo Anttonen.

Lisätietoa:

Kari Anttonen
Tuontantopäällikkö, Savon Voima Oyj
p. 044 723 7562
kari.anttonen(at)savonvoima.fi

Juha Huotari
Toimitusjohtaja, Prometec Oy
p. 050 591 7350
juha.huotari(at)prometec.fi

Prometec Tools Oy on kajaanilainen vuonna 2015 perustettu yritys, joka on erikoistunut tuottamaan biomassan laadunvalvontaan liittyviä laitteita ja palveluita. Prometec toimii tällä hetkellä neljässä maassa ja vuosittain sen automaattiset näytteenottolaitteistot keräävät näytteitä yli 65 000 rekasta ja 12 000 junavaunusta. Prometecin päätuote on automaattinen näytteenotin Q-Robot.

Savon Voima Oyj on monipuolisia energiapalveluita tarjoava energiakonserni ja Itä-Suomen tunnetuin energia-alan brändi. Tavoitteemme on olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Savon Voima -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon Voima Oyj ja sen tytäryhtiöt: Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Joensuu Oy. Konsernin omistaa kokonaan Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat toimialueen 20 kuntaa. Konsernin liiketoimintaa ovat sähkönsiirto, sähköntuotanto ja kaukolämpö sekä energia-alan toimijoille tarjottavat asiakaspalvelut. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 229 miljoonaa euroa ja henkilöstöä konsernissa on noin 210.

Energia 2022 tapahtuma

Olemme mukana Tampereella järjestettävässä, Suomen suurimmassa, energia-alan Energia 2022 tapahtumassa. Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–27.10.2022. Energiatapahtumassa on esillä koko toimiala, messuille odotetaan noin 300 näytteilleasettajaa!

LINKKI tapahtuman sivulle

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta!

Prometec toteuttaa kesän 2022 aikana Joensuun laitokselle näytteenkäsittelylaitteiston laajennuksen ja modernisoinnin. Laajennusprojekti liittyy Joensuu Biocoal Oy:n päätökseen rakentaa Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteyteen bioteollisuuslaitoksen, joka tulee valmistamaan torrefioitua biomassaa eli niin sanottua biohiiltä noin 60 000 tonnia vuodessa. Torrefioitu biohiili korvaa kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa sekä sitä voidaan käyttää myös korkeamman jalostusasteen tuotteena maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.  Vuonna 2023 valmistuva bioteollisuuslaitos tulee käyttämään raaka-aineena vuosittain noin 250 000 kuutiometriä biomassaa, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa. Savon Voiman Iiksenvaaran voimalaitos käyttää vuosittain noin 400 000 kuutiometriä puuperäisiä polttoainetta. Turpeen poltosta voimalaitoksella tullaan luopumaan vuoteen 2027 mennessä ja tämä lisää entisestään puuperäisten polttoaineiden käyttöä.

Savon Voima vuokraa uudelle biolaitokselle tontin lisäksi tiettyjä laitteita ja tuottaa sille palveluita mm. Prometecin toimittamalla näytteenottolaitteistolla. Alkuperäinen näytteenottolaitteisto on toimitettu Joensuun Iiksenvaaran voimalaitokselle keväällä 2018 ja nyt laitteistoa laajennetaan näytteenkäsittelyn osalta vastaamaan suurempaa käyttömäärää. Lisäksi Q-Robot näytteenottorobotti modernisoidaan uusimpaan tekniikkaan.

Kasvua biomassan määrässä

Biohiililaitoksen myötä Iiksenvaarassa käsiteltävä biomassaraaka-aineen määrä kasvaa merkittävästi ja se kasvattaa myös raaka-aineen laadunhallinnan vaatimustasoa ja merkitystä. ”Yhteistyössämme Joensuu Biocoal Oy:n kanssa haemme synergiaetuja molemmille osapuolille ja olemassa olevan näytteenottorobotin hyödyntäminen on osana näitä synergioita. Näytteenottolaitteiston laajennuksella turvaamme kapasiteetin riittävyyden myös jatkossa”, toteaa Joensuun energiantuotannon käyttöpäällikkö Veli-Matti Keronen.

”Joensuun seudulla tehdään merkittävää työtä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä. On hienoa, että myös Prometecin tuotteet ja palvelut tukevat näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, iloitsee Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari.

Prometecin Q-robot näytteenottolaitteisto ottaa näytteet mistä tahansa murskatusta materiaalista luotettavasti ja täysin automaattisesti. Erityisen tärkeää luotettava näytteenotto on materiaaleilla, jotka ovat laadultaan vaihtelevia ja epähomogeenisia. Näytteenottolaitteiston avulla voidaan tuottaa myös täysin uudenlaista laatutietoa, jota voidaan hyödyntää materiaalin tehokkaammassa hyötykäytössä.

Polttoaineen kosteustieto käyttöön ennen kuorman purkamista

Polttoaineen kosteustieto käyttöön ennen kuorman purkamista

 

Bioenergia lehden TAGE FREDRIKSSON kirjoitti Q-Datasta artikkelin. Voit lukea koko jutun TÄSTÄ. Artikkelissa kerrotaan mm. että poltettavan biomassan laatutieto saadaan nykyisellään vasta, kun polttoaine on jo menossa kattilaan tai se on jo poltettu. Tavoitteena on, että jatkossa tieto saadaan aiemmin, jolloin kattilan polttoa voidaan säätää sekä minimoida poltossa syntyviä häviöitä ja päästöjä.

Prometec on valittu automaattisen näytteenottolaitteiston toimittajaksi uuteen voimalaitosprojektiin Tanskassa

Prometec on suomalainen biomassan laaduntarkkailuun erikoistunut yritys, joka toimittaa näytteenottokokonaisuuden Tanskaan Odenseen Fjernvarme Fynin omistamalle voimalaitokselle.  Tämä iso biomassaprojekti on kokonaan käyttöönotettu vuoden 2023 aikana. Prometecin näytteenottoratkaisu tuottaa reaaliaikaista tietoa jokaisesta tulevasta kuormasta, jotta laitos voi toimia energiatehokkaasti. Automatisoimalla biomassa laadunvalvonta myös työturvallisuus paranee.

Näytteenottokokonaisuus asennettaan Odensessa näytteenottohalliin, jonka Prometec myös toimittaa. Näytteenotin kerää edustavat näytteet jokaisesta rekasta ja tuottaa samalla reaaliaikaista kosteustietoa ennen kuin rekka ehtii lähteä pois näytteenottoasemalta. Prometecin Q-Robot näytteenottimeen on integroitu täysin uudenlaista mittausteknologiaa, joka on pitkäaikaisen kehitystyön tulos Prometecin ja kuopiolaisen Puumit Oyn välillä. Tätä mitattua kosteustietoa tullaan käyttämään kuormakohtaisen laskutuksen perustana. Lisäksi näytteenottokokonaisuuteen on integroitu pakkauskone, joka pakkaa laboratorioon menevät näytteet automaattisesti. Näin laaja näytteenotto, -mittaus ja -käsittelykokonaisuus on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Tämä automatisoitu kokonaisuus säästää paljon aikaa ja rahaa ja parantaa merkittävästi työturvallisuutta.

“Kuorman kosteustieto on laitoksille tärkeää, jotta polttoprosessia voidaan optimoida ja tiedetään tarkasti, paljonko energiaa voimalaitokselle tuotiin kussakin kuormassa,” sanoo Juha Huotari, Prometecin Toimitusjohtaja.

“Me olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja siksi teknologiset ratkaisut ovat meille tärkeitä. Enemmän tietoa materiaalista tarkoittaa meille sitä, että voimme toimia koko ajan energiatehokkaammin ” kertoo Projektipäällikkö Thomas Knudsen Fjernvarme Fyniltä.

Marlene Kronborg Robanke, Strateginen ostaja sanoo, että “Fjernvarme Fyn rakentaa viimeisintä teknologiaa hyödyntävää voimalaitosta. Me olemme ilahtuneita, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Prometecin kanssa”

“Biomassan lisääntyvästä käytöstä on käyty paljon keskustelua. Meidän tavoitteemme on tuottaa tarkkaa tietoa asiakkaillemme, jotta he voivat säätää ja optimoida heidän prosessejaan ja toimia erittäin energiatehokkaasti”, toteaa Henna Karlsson, CTO.

“Tämä yhteistyö Prometecin kanssa tuo markkinoille mullistavan näytteenottokokonaisuuden, jonka avulla kaikki biomassakuormat analysoidaan reaaliajassa.  Olemme kehittäneet mittalaitettamme yhdessä Prometecin kanssa useiden vuosien ajan,” sanoo Markku Tiitta, Puumitin CEO.

 

 

 

 

Fjernvarme Fyn (FVF)on Tanskan kolmanneksi suurin kaukolämpöyhtiö, jonka omistaa Odensen ja Nordfyn kunnat.  Yritys omistaa Fynin saaren suurimmat voimalaitokset työllistäen lähes 300 työntekijää. FVF on yksi suurimpia lämmöntuottajia Euroopassa. Me katamme noin 97% Odensen ja lähialueiden lämmitystarpeesta. Tämä tarkoittaa noin 200 000 asuinrakennusta. Fjernvarme Fynin tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta mahdollista lämpöenergiaa mahdollisimman edulliseen hintaan ja auttaa samalla lisäämään asiakkaiden energia- ja ympäristötietoisuutta.

 

 

Prometec on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut biomassan laadunvalvontaan. Prometec on parantanut polttoaineen laadunvalvontaa ja energiatehokkuutta yli 20 lämpö- ja voimalaitoksessa vuodesta 2012 lähtien. Näytteenotto on tunnustettu keskeiseksi elementiksi laadunvalvonnassa biomassamateriaalin heterogeenisuuden vuoksi. Materiaalin kosteus vaihtelee paljon jopa yhden kuorman sisällä, ja energiatehokkuuden kannalta on välttämätöntä saada tarkat kosteustiedot jokaisesta biomassatoimituksesta. Prometecin Q-Robot-automaattiset näytteenottojärjestelmät analysoivat vuosittain yli 60 000 kuorma-autokuormallista ja 12 000 junakontista polttoainetta kolmessa maassa.

 

Lisätiedot: Juha Huotari CEO Prometec, juha.huotari@prometec.fi +358 50 591 7350

Dorthe Due Head of procurement due@fjernvarmefyn.dk, +45 21 70 9259

 

 

Kuopion Energialla kosteustieto käytössä jo ennen kuorman purkamista

 

Voimalaitoksissa käytettävien polttoaineiden laadunmittausta on kehitetty viime vuosina paljon ja sen merkitys korostuu entisestään, kun fossiilisten polttoaineiden osuus polttoaineista korvataan epätasalaatuisemmilla biomassoilla. Poltettava biomassa saapuu voimalaitokseen rekoissa, joissa yhdessä voi olla lähiseudulta tuotua metsätähdehaketta, toisessa purkupuusta haketettua kierrätyspuuhaketta ja kolmannessa vaikkapa metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten sahanpurua ja puunkuorta. Nämä kuormat voivat olla keskenään hyvin erilaisia kosteudeltaan ja energiasisällöltään – myös yksittäisten kuormien sisältämä vaihtelu voi olla todella suuri. Kuormien laatutieto, joista kosteustieto on tärkein, saadaan nykyisellään kuitenkin aina vasta, kun polttoaine on jo menossa kattilaan tai se on jo poltettu.

Prometecin tuotekehityksen kunnianhimoisena tavoitteena on ollut tuottaa reaaliaikainen kosteustieto biomassakuormista jo ennen kuorman purkamista voimalaitokselle. Kehityksen lähtökohtana on ollut täysin automaattinen näytteenottorobotti, lähes kymmenen vuoden ajan polttoaineista kerätty mittausdata sekä siitä älykkäillä koneälyratkaisuilla jalostetut matemaattiset ennustemallit.

 

Pitkäjänteisen tuotekehityksen tuloksena Prometec pystyy nyt tuottamaan ensimmäisenä maailmassa reaaliaikaista polttoaineen kosteustietoa, joka saadaan koko toimitusketjun käyttöön Prometecin kehittämän Q-Data pilvipalvelujärjestelmän avulla. Saadun kosteustiedon ansiosta koko polttoaineen laatuketjua pystytään hallitsemaan paremmin, kun jo polttoainetoimittaja pystyy reagoimaan laatuun reaaliaikaisen tiedon avulla. Voimalaitoksen päässä taas kosteustieto on koko polttoprosessin kannalta oleellinen ohjausparametri: mitä paremmin varastosiiloihin purettavan polttoaineen kosteustieto on tiedossa, sen tehokkaammin kattilan polttoa voidaan säätää ja poltossa syntyviä häviöitä ja päästöjä minimoida.

Q-Data-järjestelmän prototyyppiä on kehitetty ja koekäytetty jo Kajaanissa, mutta ensimmäinen varsinainen tuotantojärjestelmä rakennetaan Kuopion Energian käyttöön tulevien kuukausien aikana. Järjestelmän tuottaman reaaliaikaisen kosteustiedon hyödyntämistä lähdetään kehittämään yhteistyössä Kuopion Energian kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena on, että polttoaineen reaaliaikaista kosteustietoa hyödynnetään ohjeistamalla rekka-auton kuljettajalle oikea purkupaikka. Tällä tavoin esimerkiksi yhteen varastosiiloon voidaan ajaa kuivaa ja toiseen kosteampaa polttoainetta ja ohjata kattilan syöttöön varastosiiloista kosteudeltaan mahdollisimman tasaista polttoainevirtaa.  Tulevaisuuden tavoitteena on, että laatudata saadaan suoraan voimalaitoksen ohjausjärjestelmään niin, että polttoaineen syöttöä optimoimalla kattilan polttoprosessia voidaan ohjata mahdollisimman energiatehokkaasti.

Tämä Prometecin kehittämä ratkaisu mahdollistaa ensimmäistä kertaa välittömän ennakoinnin kosteudeltaan poikkeaviin toimituseriin. Tarvitsemme juuri tätä dataa, jotta voimme esimerkiksi tekoälyn avulla virittää polttoprosessiamme optimaaliseksi ja saada parhaan hyödyn ostamistamme polttoaineista. On myös todella tärkeää, että voimme heti reagoida ja puuttua siihen, jos toimitettava polttoaine ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, toteaa Kuopion Energian tuotantojohtaja Peter Seppälä.

 

 

 

 

 

 

 

 

On hienoa, että pääsemme viemään innovaatiotamme käytäntöön pitkäaikaisen kumppanimme Kuopion Energian kanssa ja löytämään datan avulla keinoja laitosten energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen, iloitsee Prometecin liiketoimintajohtaja Henna Karlsson. Haluamme olla edelläkävijä biomassojen laadunvalvonnassa ja uskomme, että innovaatiomme avulla voimalaitoksille syntyy merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla edistämme luonnonvarojen kestävämpää käyttöä, Karlsson toteaa.

 

Seuraa somessa