Energia 2022 tapahtuma

Olemme mukana Tampereella järjestettävässä, Suomen suurimmassa, energia-alan Energia 2022 tapahtumassa. Energia-alan päätapahtuma Energiamessut (The Energy Event of Finland) järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 25.–27.10.2022. Energiatapahtumassa on esillä koko toimiala, messuille odotetaan noin 300 näytteilleasettajaa!

LINKKI tapahtuman sivulle

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta

Q-Robot ottaa näytteitä pian myös biohiilen raaka-aineesta!

Prometec toteuttaa kesän 2022 aikana Joensuun laitokselle näytteenkäsittelylaitteiston laajennuksen ja modernisoinnin. Laajennusprojekti liittyy Joensuu Biocoal Oy:n päätökseen rakentaa Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteyteen bioteollisuuslaitoksen, joka tulee valmistamaan torrefioitua biomassaa eli niin sanottua biohiiltä noin 60 000 tonnia vuodessa. Torrefioitu biohiili korvaa kivihiilen käyttöä energiantuotannossa ja muussa teollisuudessa sekä sitä voidaan käyttää myös korkeamman jalostusasteen tuotteena maanparannuksessa ja vesienkäsittelyssä.  Vuonna 2023 valmistuva bioteollisuuslaitos tulee käyttämään raaka-aineena vuosittain noin 250 000 kuutiometriä biomassaa, lähinnä puunkuorta ja ensiharvennusrankaa. Savon Voiman Iiksenvaaran voimalaitos käyttää vuosittain noin 400 000 kuutiometriä puuperäisiä polttoainetta. Turpeen poltosta voimalaitoksella tullaan luopumaan vuoteen 2027 mennessä ja tämä lisää entisestään puuperäisten polttoaineiden käyttöä.

Savon Voima vuokraa uudelle biolaitokselle tontin lisäksi tiettyjä laitteita ja tuottaa sille palveluita mm. Prometecin toimittamalla näytteenottolaitteistolla. Alkuperäinen näytteenottolaitteisto on toimitettu Joensuun Iiksenvaaran voimalaitokselle keväällä 2018 ja nyt laitteistoa laajennetaan näytteenkäsittelyn osalta vastaamaan suurempaa käyttömäärää. Lisäksi Q-Robot näytteenottorobotti modernisoidaan uusimpaan tekniikkaan.

Kasvua biomassan määrässä

Biohiililaitoksen myötä Iiksenvaarassa käsiteltävä biomassaraaka-aineen määrä kasvaa merkittävästi ja se kasvattaa myös raaka-aineen laadunhallinnan vaatimustasoa ja merkitystä. ”Yhteistyössämme Joensuu Biocoal Oy:n kanssa haemme synergiaetuja molemmille osapuolille ja olemassa olevan näytteenottorobotin hyödyntäminen on osana näitä synergioita. Näytteenottolaitteiston laajennuksella turvaamme kapasiteetin riittävyyden myös jatkossa”, toteaa Joensuun energiantuotannon käyttöpäällikkö Veli-Matti Keronen.

”Joensuun seudulla tehdään merkittävää työtä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä. On hienoa, että myös Prometecin tuotteet ja palvelut tukevat näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, iloitsee Prometecin toimitusjohtaja Juha Huotari.

Prometecin Q-robot näytteenottolaitteisto ottaa näytteet mistä tahansa murskatusta materiaalista luotettavasti ja täysin automaattisesti. Erityisen tärkeää luotettava näytteenotto on materiaaleilla, jotka ovat laadultaan vaihtelevia ja epähomogeenisia. Näytteenottolaitteiston avulla voidaan tuottaa myös täysin uudenlaista laatutietoa, jota voidaan hyödyntää materiaalin tehokkaammassa hyötykäytössä.

Polttoaineen kosteustieto käyttöön ennen kuorman purkamista

Polttoaineen kosteustieto käyttöön ennen kuorman purkamista

 

Bioenergia lehden TAGE FREDRIKSSON kirjoitti Q-Datasta artikkelin. Voit lukea koko jutun TÄSTÄ. Artikkelissa kerrotaan mm. että poltettavan biomassan laatutieto saadaan nykyisellään vasta, kun polttoaine on jo menossa kattilaan tai se on jo poltettu. Tavoitteena on, että jatkossa tieto saadaan aiemmin, jolloin kattilan polttoa voidaan säätää sekä minimoida poltossa syntyviä häviöitä ja päästöjä.

Prometec on valittu automaattisen näytteenottolaitteiston toimittajaksi uuteen voimalaitosprojektiin Tanskassa

Prometec on suomalainen biomassan laaduntarkkailuun erikoistunut yritys, joka toimittaa näytteenottokokonaisuuden Tanskaan Odenseen Fjernvarme Fynin omistamalle voimalaitokselle.  Tämä iso biomassaprojekti on kokonaan käyttöönotettu vuoden 2023 aikana. Prometecin näytteenottoratkaisu tuottaa reaaliaikaista tietoa jokaisesta tulevasta kuormasta, jotta laitos voi toimia energiatehokkaasti. Automatisoimalla biomassa laadunvalvonta myös työturvallisuus paranee.

Näytteenottokokonaisuus asennettaan Odensessa näytteenottohalliin, jonka Prometec myös toimittaa. Näytteenotin kerää edustavat näytteet jokaisesta rekasta ja tuottaa samalla reaaliaikaista kosteustietoa ennen kuin rekka ehtii lähteä pois näytteenottoasemalta. Prometecin Q-Robot näytteenottimeen on integroitu täysin uudenlaista mittausteknologiaa, joka on pitkäaikaisen kehitystyön tulos Prometecin ja kuopiolaisen Puumit Oyn välillä. Tätä mitattua kosteustietoa tullaan käyttämään kuormakohtaisen laskutuksen perustana. Lisäksi näytteenottokokonaisuuteen on integroitu pakkauskone, joka pakkaa laboratorioon menevät näytteet automaattisesti. Näin laaja näytteenotto, -mittaus ja -käsittelykokonaisuus on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Tämä automatisoitu kokonaisuus säästää paljon aikaa ja rahaa ja parantaa merkittävästi työturvallisuutta.

“Kuorman kosteustieto on laitoksille tärkeää, jotta polttoprosessia voidaan optimoida ja tiedetään tarkasti, paljonko energiaa voimalaitokselle tuotiin kussakin kuormassa,” sanoo Juha Huotari, Prometecin Toimitusjohtaja.

“Me olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja siksi teknologiset ratkaisut ovat meille tärkeitä. Enemmän tietoa materiaalista tarkoittaa meille sitä, että voimme toimia koko ajan energiatehokkaammin ” kertoo Projektipäällikkö Thomas Knudsen Fjernvarme Fyniltä.

Marlene Kronborg Robanke, Strateginen ostaja sanoo, että “Fjernvarme Fyn rakentaa viimeisintä teknologiaa hyödyntävää voimalaitosta. Me olemme ilahtuneita, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Prometecin kanssa”

“Biomassan lisääntyvästä käytöstä on käyty paljon keskustelua. Meidän tavoitteemme on tuottaa tarkkaa tietoa asiakkaillemme, jotta he voivat säätää ja optimoida heidän prosessejaan ja toimia erittäin energiatehokkaasti”, toteaa Henna Karlsson, CTO.

“Tämä yhteistyö Prometecin kanssa tuo markkinoille mullistavan näytteenottokokonaisuuden, jonka avulla kaikki biomassakuormat analysoidaan reaaliajassa.  Olemme kehittäneet mittalaitettamme yhdessä Prometecin kanssa useiden vuosien ajan,” sanoo Markku Tiitta, Puumitin CEO.

 

 

 

 

Fjernvarme Fyn (FVF)on Tanskan kolmanneksi suurin kaukolämpöyhtiö, jonka omistaa Odensen ja Nordfyn kunnat.  Yritys omistaa Fynin saaren suurimmat voimalaitokset työllistäen lähes 300 työntekijää. FVF on yksi suurimpia lämmöntuottajia Euroopassa. Me katamme noin 97% Odensen ja lähialueiden lämmitystarpeesta. Tämä tarkoittaa noin 200 000 asuinrakennusta. Fjernvarme Fynin tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta mahdollista lämpöenergiaa mahdollisimman edulliseen hintaan ja auttaa samalla lisäämään asiakkaiden energia- ja ympäristötietoisuutta.

 

 

Prometec on suomalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut biomassan laadunvalvontaan. Prometec on parantanut polttoaineen laadunvalvontaa ja energiatehokkuutta yli 20 lämpö- ja voimalaitoksessa vuodesta 2012 lähtien. Näytteenotto on tunnustettu keskeiseksi elementiksi laadunvalvonnassa biomassamateriaalin heterogeenisuuden vuoksi. Materiaalin kosteus vaihtelee paljon jopa yhden kuorman sisällä, ja energiatehokkuuden kannalta on välttämätöntä saada tarkat kosteustiedot jokaisesta biomassatoimituksesta. Prometecin Q-Robot-automaattiset näytteenottojärjestelmät analysoivat vuosittain yli 60 000 kuorma-autokuormallista ja 12 000 junakontista polttoainetta kolmessa maassa.

 

Lisätiedot: Juha Huotari CEO Prometec, juha.huotari@prometec.fi +358 50 591 7350

Dorthe Due Head of procurement due@fjernvarmefyn.dk, +45 21 70 9259

 

 

Kuopion Energialla kosteustieto käytössä jo ennen kuorman purkamista

 

Voimalaitoksissa käytettävien polttoaineiden laadunmittausta on kehitetty viime vuosina paljon ja sen merkitys korostuu entisestään, kun fossiilisten polttoaineiden osuus polttoaineista korvataan epätasalaatuisemmilla biomassoilla. Poltettava biomassa saapuu voimalaitokseen rekoissa, joissa yhdessä voi olla lähiseudulta tuotua metsätähdehaketta, toisessa purkupuusta haketettua kierrätyspuuhaketta ja kolmannessa vaikkapa metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten sahanpurua ja puunkuorta. Nämä kuormat voivat olla keskenään hyvin erilaisia kosteudeltaan ja energiasisällöltään – myös yksittäisten kuormien sisältämä vaihtelu voi olla todella suuri. Kuormien laatutieto, joista kosteustieto on tärkein, saadaan nykyisellään kuitenkin aina vasta, kun polttoaine on jo menossa kattilaan tai se on jo poltettu.

Prometecin tuotekehityksen kunnianhimoisena tavoitteena on ollut tuottaa reaaliaikainen kosteustieto biomassakuormista jo ennen kuorman purkamista voimalaitokselle. Kehityksen lähtökohtana on ollut täysin automaattinen näytteenottorobotti, lähes kymmenen vuoden ajan polttoaineista kerätty mittausdata sekä siitä älykkäillä koneälyratkaisuilla jalostetut matemaattiset ennustemallit.

 

Pitkäjänteisen tuotekehityksen tuloksena Prometec pystyy nyt tuottamaan ensimmäisenä maailmassa reaaliaikaista polttoaineen kosteustietoa, joka saadaan koko toimitusketjun käyttöön Prometecin kehittämän Q-Data pilvipalvelujärjestelmän avulla. Saadun kosteustiedon ansiosta koko polttoaineen laatuketjua pystytään hallitsemaan paremmin, kun jo polttoainetoimittaja pystyy reagoimaan laatuun reaaliaikaisen tiedon avulla. Voimalaitoksen päässä taas kosteustieto on koko polttoprosessin kannalta oleellinen ohjausparametri: mitä paremmin varastosiiloihin purettavan polttoaineen kosteustieto on tiedossa, sen tehokkaammin kattilan polttoa voidaan säätää ja poltossa syntyviä häviöitä ja päästöjä minimoida.

Q-Data-järjestelmän prototyyppiä on kehitetty ja koekäytetty jo Kajaanissa, mutta ensimmäinen varsinainen tuotantojärjestelmä rakennetaan Kuopion Energian käyttöön tulevien kuukausien aikana. Järjestelmän tuottaman reaaliaikaisen kosteustiedon hyödyntämistä lähdetään kehittämään yhteistyössä Kuopion Energian kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena on, että polttoaineen reaaliaikaista kosteustietoa hyödynnetään ohjeistamalla rekka-auton kuljettajalle oikea purkupaikka. Tällä tavoin esimerkiksi yhteen varastosiiloon voidaan ajaa kuivaa ja toiseen kosteampaa polttoainetta ja ohjata kattilan syöttöön varastosiiloista kosteudeltaan mahdollisimman tasaista polttoainevirtaa.  Tulevaisuuden tavoitteena on, että laatudata saadaan suoraan voimalaitoksen ohjausjärjestelmään niin, että polttoaineen syöttöä optimoimalla kattilan polttoprosessia voidaan ohjata mahdollisimman energiatehokkaasti.

Tämä Prometecin kehittämä ratkaisu mahdollistaa ensimmäistä kertaa välittömän ennakoinnin kosteudeltaan poikkeaviin toimituseriin. Tarvitsemme juuri tätä dataa, jotta voimme esimerkiksi tekoälyn avulla virittää polttoprosessiamme optimaaliseksi ja saada parhaan hyödyn ostamistamme polttoaineista. On myös todella tärkeää, että voimme heti reagoida ja puuttua siihen, jos toimitettava polttoaine ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, toteaa Kuopion Energian tuotantojohtaja Peter Seppälä.

 

 

 

 

 

 

 

 

On hienoa, että pääsemme viemään innovaatiotamme käytäntöön pitkäaikaisen kumppanimme Kuopion Energian kanssa ja löytämään datan avulla keinoja laitosten energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen, iloitsee Prometecin liiketoimintajohtaja Henna Karlsson. Haluamme olla edelläkävijä biomassojen laadunvalvonnassa ja uskomme, että innovaatiomme avulla voimalaitoksille syntyy merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla edistämme luonnonvarojen kestävämpää käyttöä, Karlsson toteaa.

 

Prometecin automaatiotyölle kiitosta

 

Automatisoinnin myötä laitteiden koneturvallisuus ja yleisesti turvallisuudesta huolehtiminen ovat erittäin tärkeitä asioita.

Prometec on aloittanut tekemään turvallisuustarkastuksia toimittamilleen laitteistoilleen. Ensimmäinen turvallisuustarkastus koeponnistettiin Kajaanin laitteistolle. Tarkastuksessa tarkastetaan yleiset turvallisuus kohdat, laitteiston turvapiirien toimivuus sekä näytteenottorobotin selviytymiskyky erikoistilanteiden jälkeen. Kone täytti kirkkaasti kaikki tarkastetut asiat. Kiitosta sai ennen kaikkea automaatiotyön taso.

Prometecin automaattinen näytteenotto verifioitu VTT:n toimesta

Automaattinen näytteenotto verifioitu VTT:n toimesta

 

VTT:n toteuttama vertailututkimus toteutettiin marraskuussa 2020 Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksella. Tutkimuksessa otettiin viiden päivän ajan näytteitä erityyppisistä biopolttoainekuormista sekä Q-robotilla että VTT:n toimesta manuaalisesti. Vertailussa oli siis automaattinen näytteenotto ja manuaalinen näytteenotto. Kuormakohtaiset näytteet otettiin päivittäin kaikista 10 tunnin testijakson aikana toimitetuista kuormista. Vertailunäytteitä saatiin yhteensä 59 kuormasta, joista metsätähdehakkeita oli 26 kuormaa, kokopuu- ja rankahakkeita 20 kuormaa, turpeita 8 kuormaa ja loput kuormat olivat puruja ja kuorta.

Vertailututkimuksessa noudatettiin Puupolttoaineiden laatuohjeen (VTT-M-07608-13) periaatteita ja manuaalinen näytteenotto toteutettiin standardin FS-EN ISO 18135:2017 mukaisesti. Manuaaliset yksittäisnäytteet otettiin kuorman purkamisen yhteydessä peräpurkuautosta putoavasta polttoainevirrasta auton purkaessa kuormaa voimalaitoksen polttoaineen vastaanottoon. Laatuohjeen mukaan yhdistelmäajoneuvosta (100 – 160 m3) otetaan vähintään 6 yksittäisnäytettä (2 nupista + 4 perävaunusta), jolloin näillä näytemäärillä on mahdollisuus saavuttaa 3 – 5 kuorman toimituserillä noin 3 %-yksikön tarkkuusvaatimus kosteudessa. Automaattinen näytteenotto suoritettiin Q-robotilla, jolla otettiin kuormakohtaiset näytteet sen normaalin toimintasekvenssin mukaisesti. Q-robot ottaa näytteet täysin automaattisesti ja satunnaisesti kuorman eri syvyyksistä ja kuorman eri kohdista näytteenottostandardin FS-EN ISO 18135:2017 mukaisesti. Näytteistä analysoitiin kosteudet ja metsätähdehakenäytteistä analysoitiin myös palakokojakaumat.

Automaattinen näytteenotto on tärkeää. Kuvassa lajittunut kuorma.

Tutkimuksen tulokset

Vertailujakson kaikkien polttoainelajien keskimääräisten kosteuksien ero näytteenottotapojen välillä oli 0,7 %-yksikköä. Erityisesti vertailussa oltiin kiinnostuneista näytteenottotapojen välisistä eroista epähomogeenisilla metsätähdehakkeilla, joilla kuorman sisäiset kosteusvaihtelut voivat olla erittäinkin suuria. Vertailussa näytteenottotapojen välinen keskimääräinen kosteusero kaikilla metsätähdehakekuormilla oli 1,5 %-yksikköä. Metsätähdehakkeilla, kuin myös kaikilla muillakin polttoainelajeilla, kuormien väliset kosteusvaihtelut olivat kohtuullisen suuria ja näytteenottotapojen välisissä kosteuksissa oli hajontaa puoleen ja toiseen, mutta mitään systemaattista eroa näytteenottotapojen välillä ei havaittu. Verifioinnin lopputuloksena selvää lopputuloksiin yhteen suuntaan vaikuttavaa systemaattista eroa menetelmien välillä ei voitu tuloksista havaita. Q-robotin automaattinen näytteenotto täyttää siis näiden tutkimustulosten valossa standardin asettamat vaatimukset luotettavalle näytteenotolle.

Seuraa somessa