Andra industrisektorer

Skalbar och mångsidig provtagningslösning

Prometecs automatiska provtagningsutrustning lämpar sig för många olika provtagningar från olika fasta och kornformiga material. Provtagaren Q-Robot tar proverna automatiskt på varierande djup och position i hela lasten och enligt branschens provtagningsstandard. Den automatiska provtagaren arbetar snabbt, och provtagningen sker på ett tillförlitligt sätt utan behov av manuellt arbete. Därför förbättrar provtagaren också säkerheten i arbetet och minskar felmarginalen, som vanligtvis beror på manuellt arbete utfört av människor.