Stockholm Exergi

Automaattinen näytteenotto junasta

Tukholman keskustassa sijaitsee yksi maailman suurimmista biomassaa polttoaineenaan käyttävistä voimalaitoksista. Se on Stockholm Exergin Värtanin laitos, joka tuottaa vuosittain noin 3 000 GWh energiaa. Tämä riittää lämmittämään kutakuinkin 190 000 kotitaloutta. Puoliksi Fortumin ja Tukholman Kaupungin omistama Värtanin voimalaitos on poikkeuksellinen mm. keskeisen sijainnin takia. Lisäksi voimalaitos on suuren kokonsa takia tärkeässä roolissa, jotta Tukholman kaupunki pääsee ilmastotavoitteisiinsa. Voimalaitoksen lähes koko energiatuotanto tehdään uusiutuvilla energianlähteillä. Voimalaitoksen toimintoja on kuitenkin koko ajan kehitettävä, jotta tuotantoa saadaan entistä energiatehokkaammaksi.

Polttoaineet saapuvat Värtanin voimalaitokselle laivoilla, junilla ja rekka-autoilla. Vuonna 2018 Värtanin voimalaitoksella aloitettiin projekti, jonka tuloksena asennettiin automaattinen näytteenottolaitteisto junalla ja laivalla saapuvien polttoaineiden vastaanottotarkastukseen. Polttoaineen laatuun haluttiin kiinnittää enemmän huomiota, jotta energiatehokkuus ja työturvallisuus voitaisi saada viritettyä huippuunsa. Tietysti näytteet haluttiin ottaa myös mahdollisimman edustavasti ja automaattisesti.

Täysin uutta tietoa polttoaineesta

”Kun saamme näytteet otettua eri toimittajilta ja ne varastoidaan erilleen toisistaan, meillä on paljon parempi ymmärrys polttoaineen laadusta toimittajittain. Olemme saaneet paljon uutta tietoa polttoaineen laadusta”, sanoo Rainer Korkiamäki, Stockholm Exergin satamapäällikkö.

Pääsääntöisesti Värtanin voimalaitokselle saapuu keskimäärin yksi polttoainetta kuljettava juna päivässä. Junassa on kymmeniä vaunuja ja lähes sata konttia biomassaa eri toimittajilta. Automaattinen näytteenottolaitteisto päätettiin sijoittaa samaan halliin, jossa sijaitsee myös junavaunujen purkulaitteisto. Samaan aikaan, kun junavaunun kontti nostetaan ilmaan ja tyhjennetään polttoaine purkutaskuun automaattinen näytteenotin, Q-Robot, kairaa näytteet seuraavana purkuvuorossa olevasta kontista. Junaa liikutettaessa Q-Robot käy pudottamassa kerätyt näytteet säiliöön, josta ne viedään myöhemmin laboratorioon. Tämän jälkeen Q-Robot palaa taas ottamaan näytettä seuraavasta kontista. Koko näytteenottoprosessi on automatisoitu.

Automaattinen näytteenotin poistaa manuaalisen työn

Automaattinen näytteenotin otettiin tuotannolliseen käyttöön lokakuussa 2019. Värtanin voimalaitoksella Q-Robot ottaa vuosittain tuhansia näytteitä junalla saapuvista polttoaineista.

”Automaattinen näytteenotin toimii erittäin hyvin ja se on korvannut paljon manuaalista työtä. Meidän henkilökuntamme otti näytteet manuaalisesti nosturin päältä, jonka avulla päästiin tarpeeksi korkealle, jotta vaunuihin yletyttiin. Tätä työtä tehtiin ulkona kaikenlaisissa olosuhteissa. Q-Robot ratkaisu on paljon yksinkertaisempi ja auttaa meitä saamaan tarpeelliset näytteet”, sanoo Rainer.

Q-Robot hoitaa niin näytteenoton kuin valtaosan näytteenkäsittelystä täysin automaattisesti. Q-Robot pudottaa kerätyt näytteet automaattisiin sekoisinsäiliöihin. Jokainen sekoitinsäiliö on nimetty tietylle toimittajalle ja tietylle materiaalille lastauslistan mukaan. Automaattinen näytteenkäsittelylaitteisto Q-Mixer auttaa paljon laboratoriohenkilökuntaa, koska sekoittimet muodostavat biomassalaji ja -toimittajakohtaisia näytteitä eikä jokaista tarvitse analysoida erikseen.

Seuraa somessa