Livsmedelsindustrin

Automatiserad lösning för stora materialflöden

Helautomatiserade Q-Robot lämpar sig perfekt för provtagning från stora materialflöden och varierande råvaror inom livsmedelsindustrin. Provtagaren Q-Robot kan ta ett prov direkt från en ankommande lastbils- och tåglast före lossning, vilket gör det möjligt att göra viktiga analyser omedelbart efter mottagandet. Andelen personer som arbetar i provtagningsprocessen är minimerad, så proverna erhålls representativt, tillförlitligt och med minsta möjliga felmarginal.

Q-Robot:

tar också automatiskt flera prover i hela lastutrymmet på slumpmässiga djup och platser

tar också ett prov som är representativt för hela lasten

minskar också den felmarginal som orsakas av manuellt arbete utfört av människor

förbättrar också säkerheten i arbetet

möjliggör också provtagning från hela flödet i längs-, tvärs- och djupriktning.