Fully automated sampler.

Faktat

Q-Robot tar prover noggrant och snabbt

Helautomatiserade Q-Robot är en patenterad provtagningslösning som effektiviserar provtagningen och förbättrar kvalitetshanteringen genom att noggrant ta prover som representerar hela lasten. Våra kunder inom olika verksamhetsområden, såsom kraftverk, massafabriker, bioraffinaderier och pelletstillverkare, har förnyat sin provtagning och revolutionerat sin kvalitetsstyrning med hjälp av Q-Robot.

Betydligt exaktare provtagning

Automatiserade Q-Robot är betydligt mer exakt än någon manuell provtagningsmetod. Q-Robots pålitliga och representativa provtagning har avsevärt förbättrat noggrannheten i kvalitetsbestämningarna, t.ex. är det orsakade felet i kraftverkens verkningsgradsberäkningar 2–8 % mindre.

Tillförlitliga och opartiska prover

Q-Robot är en effektivare och helt opartisk provtagare, eftersom andelen arbete som utförs av människor är minimerad. Den automatiserade provtagningsprocessen är transparent för alla parter och dess funktionsprincip baseras alltid på normerna och kraven för respektive bransch.

Effektiv lösning för provtagning i anläggningen

Hur anordnar man provtagning bäst? Våra specialister gör en djuplodande studie av anläggningens aktuella tillstånd, driftsmiljö och måltillstånd. Kunden får ett förslag till effektivisering av provtagningen, som till exempel kan utnyttjas vid konkurrensutsättning av tjänsteleverantörer.

Följ oss