• Q-Link

Q-LINK – kokonaisvaltaista laadunvalvontaa

Biomassaa polttoaineena käyttävien voimalaitosten globaali ongelma on polttoaineen kosteus- ja energiasisältötiedon määrittäminen. Suurin virhe kosteustulokseen aiheutuu virheellisestä ja epäedustavasta näytteenotosta. Lisäksi virhettä aiheutuu näytteen käsittelyistä sekä säilytyksestä.

Prometec Q-Link on voimalaitosten biopolttoaineen laadunvalvontaan kehitetty palvelukokonaisuus, jonka avulla voimalaitos ja koko polttoainetoimitusketju saa käyttöönsä luotettavan, kuormakohtaisen kosteus- ja energiasisältötiedon.

Q-Link-palvelu kattaa koko laaduntarkkailuketjun: luotettavan ja edustavan näytteenoton, standardien mukaiset näytteenkäsittelyt ja kosteusmittaukset.

Uusin pikamittausteknologia yhdistettynä parhaisiin käytäntöihin tuottaa asiakkaallemme reaaliaikaisen, kuormakohtaisen kosteustiedon käytettäväksi polttoaineen maksuperusteena.

Q-Link toimii näin

Yksikkö saapuu

Q-Link palveluun saatava täydellisesti varusteltu mittausyksikkö sijoitetaan voimala-alueelle polttoaineen vastaanottoon. Prometec huolehtii mittausyksikön toiminnasta, joten laadunvalvonta ei kuormita voimalaitoksen henkilöstöä.

naytteenotinNäytteenotto

Jokaisesta voimalaitokselle saapuvasta biopolttoainekuormasta otetaan luotettava ja edustava näyte Q-Robotilla. Q-robot on täysin automaattinen näytteenotin, joka ottaa näytteet suoraan rekkakuormasta standardien mukaan.

Näytteen käsittely

Näyte käsitellään, siihen kiinnitetään id-tarra ja se siirtyy pikamittaukseen. Pikamittalaitteesta näytteen kosteustulos siirtyy suoraan voimalaitoksen polttoainetietojärjestelmään.

Pikamittaus

Pikamittausmenetelmän ansiosta jokainen kuormakohtainen näyte voidaan mitata erikseen ja näytteiden kosteus ja energiasisältö saadaan selville heti.

Uunikuivaus

Pikamittauksen jälkeen kosteusmittaus suoritetaan vielä standardin SFS-EN 14774 mukaan uunikuivausmenetelmällä.

Tulokset

Mittaustulokset siirtyvät reaaliaikaisesti voimalaitoksen laadunvalvontajärjestelmään.

Hyödyt

Tuloksena säästöt: Voimalaitos maksaa polttoaineesta todellisen energiasisältötiedon perusteella ja säästää rahaa. Polttoaineen toimittaja parantaa toimitustensa laatua: mitä vähemmän kosteutta, sitä kannattavampia kuljetuksia. Ja parantunut polttoainelaatu vähentää huoltotarpeita.

Prometec Q-Link mittausyksikkö

   • toiminnassa 24/7 voimalaitosalueella
   • viimeisin teknologia ja standardien mukainen mittauslaitteisto
   • näytteenotto-, käsittely-, tutkimus- ja raportointitoiminnot
   • koulutettu, osaava henkilöstö
   • voimalaitosasiakkaan tarpeen mukaan räätälöity kokonaisuus
   • integroitu tietohallintojärjestelmiin

Räätälöity ratkaisu ja kokonaisvaltainen palvelu

Q-Link-laadunvalvonta suunnitellaan ja toteutetaan aina voimalaitoksen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Palveluun kuuluu suunnittelu, konsultointi, koulutus ja seuranta sekä Q-Link tutkimusyksikkö.

Jos biovoimalaitoksenne tasevirhe laskee 5–10 %-yksikköä ja polttoaineen energiasisältö vastaa odotuksianne, kuinka isoa säästöä se tarkoittaa euroissa?

Ota yhteyttä

Teemme sinulle
alustavat hyötylaskelmat

Q-Link hyödyt

Kokonaisvaltainen laadunvalvontajärjestelmä tuottaa voimalaitokselle jopa 20 % säästön biopolttoainekustannuksissa.

 • Tasevirhe pienentyy ja hyötyjä saadaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien
 • Maksuperusteena kuormakohtainen energiasisältö
 • Voimalaitoksen henkilöstö vapautuu tuottavaan työhön
 • Polttoaineen laatu paranee, jolloin prosessinhallinta helpottuu