UUDELLA TOIMINTATAVALLA TEHOKKUUTTA BIOPOLTTOAINEIDEN LAADUNHALLINTAAN

Biopolttoaineiden laadunmäärityksen suurin ongelma on näytteenotto. 80% virheellisyydestä johtuu väärin toteutetusta näytteenotosta ja loput 20% virheellisestä näytteiden käsittelystä. Kokonaisuudessaan laadunmärityksen virhe aiheuttaa keskimäärin 2%-yksikön virheen kosteustulokseen, joka tarkoittaa noin 5%-yksikön virhettä polttoaineen energiasisällön laskennassa.

Luotettava ja standardien mukainen näytteenotto kuormakohtaisesti on ollut tähän asti mahdotonta. Me olemme tuoneet markkinoille toimivan ja nopean tavan kuormakohtaiseen näytteenottoon, joka mahdollistaa samalla täysin uudenlaisen tavan hallita biopolttoaineiden laatua koko toimitusketjussa ja josta hyötyvät voimalaitos, polttoaineen toimittaja ja myös kuluttaja. Voimalaitokset voivat tehostaa prosessiaan, työturvallisuus paranee, kattiloiden huoltovälit pitenevät ja suurin asia on, että voimalaitokset maksavat aidosti siitä, mitä ovat ostaneet. Oleellisena osana uutta toimintamallia on täysin uudenlainen automaattinen näytteenottorobotti. Näytteenottorobotti voidaan sijoittaa logistisesti sopivaan paikkaan voimalaitosalueella, esimerkiksi vaaka-asemalle, jossa rekka-auto samalla punnitaan. Samalla näytteenotin ottaa näytteet kuormakohtaisesti jokaisesta voimalaitokselle toimitettavasta rekka-auton kuormasta ennen kuin rekka on purkanut kuorman polttoon tai kentälle. Näytteenoton yhteydessä saadaan samalla välitön tilavuustieto sekä laskennallinen tieto kuorman kosteudesta, jolloin rekka voidaan ohjata logistisesti oikeaan paikkaan polttoaineen laadun perusteella.

NÄYTTEENOTTOKOKONAISUUS

Haluamme tarjota asiakkaillemme helpon kokonaisratkaisun näytteenottoon. Voimme toimittaa avaimet käteen -periaatteella näytteenottokokonaisuuden sisältäen automaattisen näytteenottimen lisäksi uudenlaisen automatisoidun modulaarisen näytteenkäsittelylaitteiston sekä kevyen PCV -näytteenottohallin. Tässä kokonaistoimituksessa asiakkaan tehtäväksi jää ainoastaan pohjatöiden tekeminen tai teettäminen sekä sähkön ja datayhteyden tuominen hallille. Q-Robot näytteenotin ja Q-Mixer näytteenkäsittelykokonaisuus on molemmat koottu ja testattu Kajaanissa ennen toimitusta. Tämä takaa nopean asennuksen ja käyttöönoton laitosalueella ja projektin aikatauluttaminen helpottuu ja nopeutuu. Näytteenkäsittelylaitteistoa on uusittu siten, että se sijoitetaan kokonaan sille varattuun lämmitettyyn/viilennettyyn konttiin. Kontissa on myös kuljettajan odotustila, jossa hän on näytteenoton aikana sekä automaatiopaneeli Q-Robotin käynnistämistä ja näytteenoton seuraamista varten. Konttiin sijoitetaan myös oma paineilmakompressori ja sähkökeskus.

NÄYTTEENOTON TOIMINTAPERIAATE

Rekka-auton kuljettaja ajaa rekkansa näytteenottoon ja käynnistää robotin, muuta hänen ei tarvitse enää tehdä. Robotti ottaa näytteet kuormasta sattumanvaraisesta kohdasta ja syvyydestä. Yksittäisnäytteitä otetaan toimitetun kuorman tilavuuden suhteessa näytteenottostandardien mukaisesti, jonka jälkeen robotti muodostaa yksittäisnäytteistä kuormakohtaisen kokoomanäytteen. Robotin ottamat näytteet on myös mahdollista kerätä vuorokausikohtaisiksi näytteiksi erillisellä näytteenkäsittelylaitteistolla.

Robotin ottamat näytteet ovat valmiit tarkoituksenmukaisiin analyyseihin. Näytteistä voidaan analysoida kosteus käyttäen nopeita pikamittalaitteita, jolloin tulokset ovat nopeasti koko toimitusketjun käytettävissä tai ne voidaan analysoida perinteisellä laboratoriomenetelmällä. Vaihtoehtona voimalaitoksen itse toteuttamalle laadunmittaukselle, näytteenottorobotti voidaan integroida kehittämäämme Q-Link laadunmittausyksikköön, jossa robotilla otetut kuormakohtaiset näytteet käsitellään ja mitataan välittömästi ja tulokset siirretään reaaliajassa polttoainetietojärjestelmiin.

Meille on tärkeää, että voimme tarjota asikkaillemme varmatoimisen laitteiston lisäksi erilaisia palveluita, jotta asikas voi keskittyä omaan toimintaansa, kun me huolehdimme näytteenottokokonaisuudesta. Asiakaskohtaisesti räätälöitävään palvelutarjontaamme kuuluu mm. huolto ja kunnossapito, automaatiotuki, päivystys sekä erilaiset projektin läpivientipalvelut.

Kuopion Energia Case Study

Katso kuinka Q-Robot auttoi Kuopion Energiaa pääsemään ennustettuun 5 miljoonan euron säästöön ensimmäisen 5 käyttövuoden aikana.

Lue lisää (englanniksi)

Näytteenottorobotin kehittämisen on osaltaan mahdollistanut myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.