Viisi yleisintä kysymystä automaattisesta näytteenottimesta

Keräsimme yhteen viisi yleisintä kysymystä näytteenotosta, joita kuulemme messuilla. 1. Mitä hyötyä Q-Robotista on? • Q-Robotilla saadaan edustavat näytteet suoraan kuormasta ennen purkamista. Q-Robotin käyttö lisää työturvallisuutta ja nopeuttaa merkittävästi rekkojen tehdasalueella viettämää aikaa. Q-Robotti on täysin automaattinen ja se ottaa näytteet sattumanvaraisesti näytteenotto standardin EN-14778 mukaan. Näytteenotto yhdestä täysikokoisesta kuorma-autosta kestää alle 10 minuuttia. [...]

Työturvallisuus ennen kaikkea!

Työturvallisuus on osa jokapäiväistä elämää työpaikoilla. Siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja sen merkitystä lisätään jatkuvasti. Nykyaikana työturvallisuus on iso osa yrityksien liiketoimintaa ja nolla-tapaturmaa ajattelumalli on nostanut päätään merkittävästi. Yrityksille se on ennen kaikkea työntekijöiden etu, mutta myös imagollinen näkökulma alati tiukentuvassa kilpailullisessa yritysmaailmassa. Teollisuus on varmasti suurin työympäristö, jossa työtehtävät ja sitä kautta [...]