Palvelukonseptiin perustuva näytteenottokokonaisuus

Kajaanin Renforssin rannan yritysalueelle nousee Prometecin neljäs näytteenottokokonaisuus. Prometec hallinnoi koko biomassan laadunvalvontaa punnituksesta automaattiseen näytteenottoon (Q-Robot) ja näytteiden käsittelystä aina näytteiden analysointiin ja tuloksien raportointiin saakka. Aivan uusi juttu tässä on se, että kaikki tämä toimitetaan palvelukonseptina kolmelle pääkäyttäjälle ja näin ollen kukaan ei tee laiteinvestointeja. Nyt alueella tehdään jo punnitusta ja näytteiden käsittelyä sekä analysointia. Automaattinen näytteenottorobotti otetaan tuotannolliseen käyttöön huhtikuun alussa. Projekti etenee aikataulussa.